Groen

Alles over het groenonderhoud in de gemeente Beuningen: vervanging, snoeien en vegen. Verder een overzicht van groenprojecten. En tips over wat u zelf kunt doen om uw woonomgeving en de gemeente groen te houden.

 • Groen projecten

  De afdeling Groen werkt ook aan projecten rond natuurvriendelijk groen, compensatieaanplant, bestrijding van invasieve exoten, een bonte berm.

 • Participatie in het groen

  Wat kunt u als inwoner zelf doen? U kunt uw tuin groener maken (steenbreek) of 'groene vrijwilliger' worden.

 • Bomen

  Op dit moment beheren we 19.200 bomen in de gemeente Beuningen.

 • Groenbeheer

  Lees meer over vervanging van beplanting, snoeiwerkzaamheden, vegen, onderhoud van straten en wegen, beheer van watergangen, sloten en vijvers.

 • Groenbeleid

  In november 2022 nam de gemeenteraad het Groenbeleidsplan 2023-2030 aan.

 • Openbaar groen adopteren

  U kunt, met uw buren of alleen, een stuk openbaar groen adopteren en onderhouden.

 • Processierups

  Eikenprocessierupsen zorgen voor veel overlast. Hoe bestrijden we deze insecten?

 • Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater

  We vergoeden een gedeelte van het aankoopbedrag voor materialen als u uw regenwaterafvoer afkoppelt van het gemengd rioolstelsel.

 • Subsidieregeling natuur, landschap en natuureducatie

  Lokale natuurorganisaties kunnen bij de gemeente tot € 5.000,- subsidie aanvragen voor de uitvoer van groene projecten.

Openbaar groen in het kort

Binnen onze gemeente beheren we heel veel openbaar groen. Om aan te geven hoeveel dat is hierbij wat cijfers op een rij.

Groene cijfers

 • Ruim 19.000 bomen
 • 5 hectare bos (dat zijn 10 voetbalvelden)
 • 23 hectare bosplantsoen (dat zijn bijna 45 voetbalvelden)
 • Bijna 200 hectare grasland en gazon (dat zijn 400 voetbalvelden) 

Het beheer en onderhoud van al dat groen is veel werk. Een aannemer voert dat werk voor ons uit.

Leuk om te weten

 • In ons gemeentelijke groen groeien soms zeldzame planten. Zoals de prachtige rietorchis. Deze plant groeit niet overal en houdt van vochtig grasland dat niet te vaak gemaaid wordt.
 • Het Hosterdpark, Heuvepark en Forumpark werden duizenden jaren geleden al bewoond en zijn daarom archeologische rijksmonumenten.