Groenbeleid

In november 2022 nam de gemeenteraad het Groenbeleidsplan 2023-2030 aan. In dit plan staat wat wij de komende acht jaar willen met het gemeentelijk groen, onze bomen en de natuur. In het Groenbeleidsplan is aandacht voor 5 thema’s. Op deze pagina leest u per thema kort wat de plannen zijn.

1. Bomen

Bomen zijn onmisbaar voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Bomen voorzien ons van zuurstof, beschutting en koelte en ze nodigen uit om naar buiten te gaan en te gaan bewegen. Bomen en ander groen dus hebben een positief effect op onze gemoedstoestand en onze gezondheid.

Het planten van een boom is maatwerk, zeker in de openbare ruimte. We houden daarbij rekening met zoals de onder- en bovengrondse ruimte, de leeftijd en grootte van de boom en het verschil in beleving van inwoners. Niet iedereen is namelijk even blij met een bepaalde boom op een bepaalde plek.

We zetten ons in om bomen volwassen te laten worden. Dat betekent dat we onze bomen zoveel mogelijk willen behouden. We planten nieuwe bomen met het oog op de lange termijn. Daarbij zoeken we de balans tussen de toekomst van de boom en de toekomst van de omgeving.

Zonder bomen is er geen toekomstbestendige, gezonde en prettige openbare ruimte.

Wilt u meer weten over bomen in onze gemeente? Bekijk de pagina over bomen.

2. Biodiversiteit

Het is belangrijk dat er veel verschillende soorten planten en dieren zijn. Deze biodiversiteit zorgt voor een natuurlijk evenwicht en daarmee een gezonde leefomgeving. We ademen schone lucht in omdat onze bomen zuurstof maken en fijnstof uit de lucht halen. We eten groenten en fruit door bestuiving van insecten en hebben voldoende drinkwater door een gezonde bodem die regenwater opslaat en zuivert. Wij willen de biodiversiteit binnen én buiten de bebouwde kom van onze gemeente versterken. Bestaande ecologische verbindingen krijgen extra aandacht en bij nieuwe woningbouw maken we extra ruimte vrij voor de natuur. Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst kunnen profiteren van een gezonde en duurzame leefomgeving.

Wilt u zelf iets doen voor de biodiversiteit? Bekijk de pagina over participatie in het groen.

3. Klimaatadaptief groen

Het klimaat verandert. We ervaren vaker extreem weer zoals hevigere regenbuien en langere perioden van droogte en hitte. Om hiervan zo min mogelijk last te hebben is ons openbaar groen onmisbaar. Zo zorgen onze bomen voor schaduw en koelte. Ook kunnen we het openbaar groen gebruiken om regenwater op te vangen. Meer groen maakt het wonen in onze gemeente veiliger en prettiger. Ook in nieuwe (bouw)plannen reserveren we ruimte voor koele, groene plekken. En in bestaande wijken met weinig groen zoeken we naar goede manieren om het er groener en koeler te maken.

Wilt u uw tuin vergroenen? Bekijk de pagina over participatie in het groen.

4. Nieuw groen

De komende jaren zijn er veel nieuwe woningen nodig. Bij nieuwe woonwijken passen toekomstgerichte plannen met voldoende groen om een gezonde en prettige leefomgeving in stand te houden. Ook vraagt een aantal bestaande wijken om een nieuwe inrichting van het groen. We stellen daarom eisen aan het groen in ruimtelijke ontwikkelingen, zowel voor de nieuwe wijken met als voor reconstructies van oudere wijken. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over de hoeveelheid groen in oppervlakte én over de kwaliteit van het groen voor mens en dier.

Wilt u weten waar het groen vernieuwd wordt? Bekijk de pagina met projecten in het groen.

5. Samen met bewoners

Inwoners van onze gemeente ervaren het openbaar groen en hoe de leefomgeving eruit ziet iedere dag. Met hun ervaringen, ideeën en hulp bij het beheer ervan kunnen we beter werk leveren en zorgen voor een hogere kwaliteit. We betrekken onze inwoners daarom graag bij de ontwikkeling van plannen om te helpen onze gemeente duurzamer, prettiger en gezonder in te richten. Dat doen we op verschillende manieren, waarbij we steeds kijken naar wie op welke manier het beste kan bijdragen. Bij de behandeling van klachten en verzoeken zoeken we een gezonde balans tussen de belangen van onze inwoners en de hoeveelheid en kwaliteit van het groen voor een gezonde leefomgeving.

Wilt u zelf iets doen in het groen? Bekijk de pagina over participatie in het groen.