Op dit moment beheren we 19.200 bomen in de gemeente Beuningen. Bomen zijn heel belangrijk. Ze gaan klimaatverandering tegen en vangen ongezond fijnstof op. Ook houden bomen onze straten koel in de zomer en zijn ze goed voor de biodiversiteit.

Bomenbalans

Soms moeten we bomen vervangen. Bijvoorbeeld omdat ze een gevaar dreigen te worden voor het verkeer, omdat ze ziek zijn of omdat ze plaats moeten maken voor een herinrichting van de weg. Als we ergens een boom weghalen, planten we altijd een nieuwe boom terug. Als dit niet op dezelfde plek kan, dan planten we een boom op een andere plek in de gemeente.

Beuningse Bomenbalans 2023

Weggehaald: 205
Geplant: 362
Totaal: 157 erbij

Op dit moment beheren we 19.200 bomen.

Waardevolle en monumentale bomen

Ruim 1200 gemeentelijke bomen hebben de status ‘waardevol’. Dit betekent dat we vinden dat deze bomen zo bijzonder zijn, dat ze behouden moeten blijven. Zo’n boom is dan bijvoorbeeld erg oud of van een zeldzame soort. Waardevolle bomen worden beschermd en kappen we niet. 

Daarnaast is een aantal bomen opgenomen in het ‘Landelijk Register Monumentale Bomen’ van de Bomenstichting.

Uw eigen boom

Een boomrijke tuin is goed voor de biodiversiteit en houdt uw huis in de zomer extra koel. Wilt u toch een boom verwijderen dan heeft u daar meestal geen kapvergunning voor nodig. Een aantal particuliere bomen is aangemerkt als ‘waardevol’ of monumentaal. Deze bomen zijn beschermd met de gemeentelijke Bomenverordening. Hier vindt u een lijst met particuliere waardevolle of monumentale bomen.

Verzoek tot bomenkap

Bomen zijn heel belangrijk. Ze gaan klimaatverandering tegen en vangen ongezond fijnstof op. Ook houden ze in de zomer onze straten koel en zijn ze goed voor de biodiversiteit.

De gemeente is daarom heel voorzichtig met het kappen van bomen. We kappen dan ook nooit bomen om klachten als:

  • Schaduwwerking (bijvoorbeeld als er schaduw valt op zonnepanelen)
  • Val van bladeren, vruchtjes of bloesem
  • Overhangende takken
  • Overlast door vogelpoep