Openbaar groen adopteren

U kunt, met uw buren of alleen, een stuk openbaar groen adopteren en onderhouden. Bijvoorbeeld een binnenhofje of een groenstrook bij u in de buurt. Als u een stuk grond adopteert, blijft het openbaar groen en eigendom van de gemeente.

Kosten en advies

Het  overnemen (adopteren) van openbaar groen van de gemeente is gratis. Wel betaalt u zelf voor het onderhoud, de beplanting en wat u verder nodig heeft. Ook legt u afspraken vast in een adoptieovereenkomst. Als u wilt, kan de gemeente u adviseren over het onderhoud en welke planten het meest geschikt zijn. Wilt u een aanvraag indienen en weten wat de voorwaarden zijn? Neem dan contact met ons op.

Voorwaarden en aanvragen

U doet een groenadoptie aanvraag via samenindebuurt@beuningen.nl als u zich actief wil inzetten voor het onderhouden van een stukje gemeente groen.

Wilt u de grond met een groep adopteren? Dan is één persoon aanspreekpunt.

U sluit met de gemeente een overeenkomst af voor zowel de strookjes als het adopteren van openbaar groen. In deze overeenkomst staan de regels waarin u zich moet houden. 

Vraag en antwoord

 1. Welke stukken openbaar groen mag ik adopteren?
  Al het openbaar groen van de gemeente komt in aanmerking voor adoptie. Het stuk grond mag aan uw terrein grenzen, maar het mag geen verlenging van de eigen tuin worden. U kunt geen groen adopteren dat tot de groenhoofdstructuur behoort. Dat zijn bijvoorbeeld groenstroken langs hoofdwegen of monumentale gebieden (de stadswal). U kunt geen bomen adopteren.
 2. Mag ik een omheining plaatsen?
  Nee. 
 3. Mag ik bomen planten?
  Nee.
 4. Welke beplanting is het best geschikt?
  Dat hangt af van de locatie. De gemeente kan u advies geven.
 5. Wat gebeurt er als ik het terrein niet goed onderhoud?
  De gemeente heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen. Daarna richt de gemeente het terrein naar eigen inzicht opnieuw in.
 6. Hoe kan ik mijn overeenkomst eindigen?
  Neem hiervoor contact op met de wijkcoördinatoren via samenindebuurt@beuningen.nl