Subsidieregeling natuur, landschap en natuureducatie

Lokale natuurorganisaties kunnen bij de gemeente tot € 5.000,- subsidie aanvragen voor de uitvoer van groene projecten. Onder groene projecten verstaan we activiteiten die bijdragen aan het behoud en verbetering van de natuur, het landschap en natuureducatie in onze gemeente.

Deze subsidie vraagt u aan namens een organisatie. Dit doet u via eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning hoe u dit kunt aanvragen.

Subsidie natuur, landschap en natuureducatie aanvragen

Bijzonderheden

Lokale stichtingen en verenigingen die zijn opgericht met als doel het versterken van de natuur en het landschap kunnen subsidie aanvragen voor:

  1. aanleg, herstel en onderhoud van landschapselementen
  2. aanleg, herstel en onderhoud van leefgebied voor inheems dier- en plantensoorten
  3. organisatie van natuureducatieve activiteiten
  4. deskundigheidsbevordering groene vrijwilligers

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de subsidie levert u een aantal documenten aan. Het gaat om de volgende documenten:

  • Een projectplan;
  • Een projectbegroting.

In de subsidieregeling staat beschreven waaraan de begroting en het projectplan moeten voldoen. 
Soms hebben we aanvullende informatie nodig om uw subsidieaanvraag te beoordelen. We nemen dan contact met u op.

Meer informatie