Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater

In de gemeente Beuningen is de regenpijp van veel woningen nog aangesloten op het gemengd rioolstelsel. Dit betekent dat de afvoer van schoon regenwater samen met afvalwater in de rioolwaterzuivering uitkomt. Bij hevige regenval kan de afvoer van regenwater zorgen voor overbelasting van dit rioolstelsel. Dit kan leiden tot overlast en/of schade. Daarom is er subsidieregeling voor het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer.

Koppelen we de afvoer van regenwater af, dan voorkomen we onnodige zuivering van schoon regenwater en overbelasting van het rioolstelsel. Daarom willen we zoveel mogelijk inzetten op een andere manier van het afvoeren van regenwater.

Doet u met ons mee? We  bieden hiervoor een vernieuwde subsidieregeling aan. Dit betekent dat u een gedeelte van de materiaalkosten voor het afkoppelen van regenwater vergoed krijgt.

DigiDSubsidie afkoppelen regenwater aanvragen

Subsidiebedrag

  • Bij een aankoopbedrag van gebruikte materialen voor afkoppelen tot en met € 100,-: 30% van het aankoopbedrag.
  • Bij een aankoopbedrag van gebruikte materialen voor afkoppelen boven de € 100,-: 45% van het aankoopbedrag met een maximum van € 250,- per huishouden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet uw aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U koppelt minstens 15 m2 af op particulier terrein;
  • Op het moment van de subsidieaanvraag is het oppervlak nog aangesloten op het openbaar gemengd riool;
  • Het oppervlak is niet eerder afgekoppeld van het gemengd riool;
  • De afkoppelmaatregel mag geen overlast veroorzaken;
  • Per adres verstrekt de gemeente maar eenmaal subsidie;
  • Bij verplichte afkoppeling is geen subsidie mogelijk;
  • U mag afgekoppelde oppervlakken niet terug aankoppelen aan het gemengd rioolstelsel.

Bijzonderheden

  • Deze regeling is er voor alle inwoners in gemeente Beuningen.