Groenbeheer

Lees meer over vervanging van beplanting, snoeiwerkzaamheden, vegen, onderhoud van straten en wegen, beheer van watergangen, sloten en vijvers in de gemeente Beuningen.

Project groen aanpassen

Ieder jaar verbeteren we in straten waar dat nodig is het groen door beplanting te vervangen. Lees op de pagina Groen aanpassen welke straten wanneer aan de beurt zijn. 

Wanneer snoeien we in uw wijk?

Binnen onze gemeente houden we verschillende snoeischema’s aan. Opgaande heesters worden om de 3 jaar stevig teruggesnoeid of verjongd zodat ze niet te hoog worden. Struikrozen, bodembedekkende heesters en vaste planten worden elk jaar teruggesnoeid.
De snoeiwerkzaamheden vinden per wijk plaats. Hieronder staat per groensoort of er aankomende winter/voorjaar snoeiwerkzaamheden bij u in de wijk gepland staan. 

In de volgende wijken worden deze winter/voorjaar 2025 de opgaande heesters gesnoeid:

 • Beuningen Beuningse Plas
 • Beuningen Hoeve 1
 • Beuningen Hoeve 2
 • Beuningen Hoeve 3
 • Beuningen Aalsterveld
 • Beuningen Den Balmerd
 • Beuningen Olden Tempel
 • Ewijk Keizershoeve
 • Winssen buitengebied Zuid 1

Daarna zijn de heesters in deze wijken na 3 jaar weer aan de beurt.

In de volgende wijken worden deze winter/voorjaar 2025 de bosplantsoenen gesnoeid:

 • Beuningen Heuve 1 
 • Beuningen Heuve 2  
 • Beuningen Heuve 3
 • Beuningen Heuve 4  
 • Beuningen Centrum
 • Beuningen Beuningse Plas
 • Beuningen Centrum Oost
 • Beuningen De Haaghe
 • Beuningen De Linde
 • Beuningen Duivenkamp
 • Beuningen Schoenaker
 • Ewijk Keizershoeve
 • Ewijk Veluwstraat

​​​​Daarna zijn de bosplantsoenen binnen de bebouwde kom na 3 jaar aan de beurt en in het buitengebied na 5 jaar weer aan de beurt.

In de volgende wijken worden in het voorjaar 2025 de botanische rozen gesnoeid:

 • Beuningen Aalsterveld
 • Beuningen Beuningse Plas
 • Beuningen Sportpark De Ooigraaf
 • Beuningen Blanckenburgh
 • Beuningen Den Balmerd
 • Beuningen Hoeve 1
 • Beuningen Hoeve 2
 • Beuningen Hoeve 3
 • Beuningen Olden Tempel
 • Weurt Zuid
 • Winssen Buitengebied Zuid 1

Daarna zijn de botanische rozen in deze wijken na 2 jaar weer aan de beurt.

Wanneer wordt er geveegd?

We krijgen veel vragen wanneer de straten geveegd of geborsteld worden. Hier hebben we drie vaste perioden voor waarin dat in alle wijken in onze gemeente gebeurt, namelijk de maanden mei, juli en september.

Tussendoor wordt er alleen geveegd als er te veel bladeren of vruchten gevallen zijn.

Onderhoudsniveau

Een aannemer voert het groenbeheer en het vegen van straten en trottoirs voor ons uit. Met deze aannemer hebben wij afspraken over het onderhoudsniveau. 
Dit onderhoudsniveau is vastgesteld door de gemeenteraad. De schaal loopt van A+ tot D: A+ is het hoogste niveau en D is het laagste niveau.
Voor de wijken is het onderhoudsniveau voor het verwijderen van onkruid vastgesteld op C-niveau. Bij onderhoudsniveau C mag er best wel wat onkruid in de plantsoenen staan. 
In het centrum van Beuningen en langs doorgaande wegen komt de aannemer vaker dan in de wijken. Hier wordt het groen op A-niveau onderhouden. Kruisingen krijgen in verband met de verkeersveiligheid extra aandacht.  Dat geldt ook voor bijzondere plekken zoals bij de molens en de begraafplaats, en de belangrijkste toegangswegen van onze gemeente. Tot slot krijgen beplantingsvakken die korter dan 3 jaar geleden zijn aangelegd extra aandacht door deze op A-niveau te onderhouden.

Water 

Wilt u meer informatie over het beheer rondom de watergangen/sloten of vijvers in onze gemeente? Dan verwijzen wij u graag naar de speciale informatiepagina over de wateren in de gemeente. Waterschap Rivierenland is hier verantwoordelijk voor.