Water

In de gemeente Beuningen is veel water aanwezig. Denk aan sloten in de kernen en het buitengebied, maar ook aan de zandwinplassen, grindgaten en de rivier de Waal.

 • Waterrecreatie

  Beuningen is een waterrijke gemeente. Het water is aantrekkelijk om op te varen of in te zwemmen. Houd hierbij rekening met regels en risico’s.

 • Grondwater

  Naast het zichtbare oppervlaktewater speelt in de gemeente Beuningen ook het grondwater een belangrijke rol.

 • Water in de Beuningse Plas

  Regelmatig ontvangen het waterschap en de gemeente vragen over het water in de Beuningse Plas.

 • Wateronderhoud

  Onderhoud van de oevers en het water is nodig om het water in de gemeente mooi en leefbaar te houden.