Grondwater

Naast het zichtbare oppervlaktewater speelt in de gemeente Beuningen ook het grondwater een belangrijke rol.

De grondwaterstanden in de gemeente zijn niet overal gelijk. De waterstand van de Waal beïnvloedt de grondwaterstanden sterk. Hoge waterstanden in de rivier leiden tot hoge grondwaterstanden. Dit kan kwel veroorzaken. Kwelwater is grondwater dat naar boven komt. Bij lage waterstanden in de rivier dalen de grondwaterstanden juist. In de gemeente staan meerdere meetpunten om de grondwaterstanden te monitoren. Heeft u een vraag over de grondwaterstanden? Stel deze via het digitale meldingsformulier.