Wateronderhoud

Onderhoud van de oevers en het water is nodig om het water in de gemeente mooi en leefbaar te houden. Waterschap Rivierenland stelde vast wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van het water en wanneer onderhoud nodig is. Dit heet de onderhoudsplicht.

Onderhoudsplicht

Elk water in de gemeente heeft een status (A, B of C). De status bepaalt wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.

  • A-status: het waterschap maait en baggert het water en de waterkant.
  • B-status: de grondeigenaren waaraan het water grenst zijn samen onderhoudsplichtig voor het maaien en baggeren.
  • C-status en overig water: de sloten mogen niet dichtgroeien of dichtslibben. Ook hiervoor zijn de grondeigenaren waaraan het water grenst verantwoordelijk.

Wilt u weten wat de status is van een sloot bij u in de buurt? Kijk dan op de website van Waterschap Rivierenland