Vragen en antwoorden eerste ontwerpen

Hier leest u meer over het eerste ontwerp voor de aanpak de Vording 2 en 3.

Wat zijn de eisen en wensen voor de eerste ontwerpen?  

De eisen zijn: 

  • Het groen in de straat is robuust en toekomstbestendig. Dit betekent dat we niet overal kleine vakken groen maken, maar op een aantal plekken bomen en planten. Hierdoor kunnen de bomen en planten op een goede manier oud worden. 
  • (Groen)inrichting past bij de ambitie van het Groenbeleidsplan. 
  • We bekijken waar meer ruimte voor auto’s kan komen om te parkeren. 

De wensen zijn:

  • Groen en bomen op een duurzame wijze inpassen in de openbare ruimte.

Vragenlijst: wat hebben we meegenomen?

Voordat we aan de slag gingen met de eerste ontwerpen, vroegen we uw mening over de straat. Dat deden we aan de hand van een vragenlijst. Uw reacties uit de vragenlijst en de wensen en eisen van verschillende betrokken vakgebieden (denk aan verkeer, water, groen) van de gemeente vormden het uitgangspunt voor het eerste ontwerp voor de Vording 2 en 3. 

  • In de wijk staan veel grote bomen. Een aantal van deze bomen verwijderen we. 
  • Wij gaan de stenen van de straat en stoep recht leggen op een aantal plekken in de wijk

Reacties op ingevulde vragenlijsten/reacties op het ontwerp

Hieronder leest u wat we met uw vragen en opmerkingen deden. Dit is verdeeld in volgende onderwerpen: