Algemene reacties

Hier staan de antwoorden op algemene vragen.

Kunnen er speeltuinen/plekken komen voor kinderen? 

De gemeenteraad heeft in de meerjaren-investeringsbegroting 2013-2018 besloten dat er bezuinigd gaat worden op een aantal plekken in onze gemeente. Inwoners (ook kinderen) dachten in 2015 en 2016 via vragenlijsten, wijk- en dorpsbezoeken en bijeenkomsten mee welke speelplekken mochten blijven. Ook vroegen we partners, zoals Stichting Perspectief, welke speelplekken belangrijk zijn. Zelf keken we ook naar een goede verdeling over heel de gemeente Beuningen. Als er bijvoorbeeld twee speelplekken vlak bij elkaar waren, kwam een daarvan te vervallen. In wijken waar weinig groen is, vonden we een goede speelplek extra belangrijk. Toen dit was afgerond, stelde gemeenteraad definitief vast welke speelplekken mochten blijven.

De gemeente gaat geen speeltoestellen bijplaatsen in de wijk. We onderzoeken wel of het mogelijk is om, samen met bewoners, een locatie in te richten als natuurlijke speelplek. Denk hierbij aan boomstammen. 

Kan er bij het hondenuitlaatveldje bij de Burgemeester Blessinglaan een omheining komen?

Ja, dat gaan we regelen. 

Kunnen de bankjes bij de kleine vijver terug?

Hier gaan we naar kijken.