Bestrating

Op een aantal plekken herbestraten we de stoep en/of straat.

Waarom gaat de gemeente op de ene plek wel de straat en/of stoep opnieuw straten en de andere plek niet? 

Er zijn afspraken gemaakt over het kwaliteitsniveau. De gemeenteraad bepaalde dit niveau. In de wijken mogen stenen op B-niveau liggen. 
Op een aantal plekken pakken we de straat/stoep dus wel aan en op een aantal plekken niet. In de definitieve ontwerpen ziet u waar we de bestrating aanpakken en waar niet.

De stenen van de straat komen omhoog door de wortels van de bomen. Daardoor wordt het parkeren moeilijker. 

Wij gaan de stenen van de straat, parkeerplekken en de stoep op een aantal plekken weer recht leggen. In de definitieve ontwerpen ziet u waar we dit van plan zijn.