Definitieve schetsontwerpen wijkbrede aanpak Vording 2 en 3

Er zijn definitieve schetsontwerpen gemaakt voor de straten in de wijk Vording 2 en 3. In deze ontwerpen werd rekening gehouden met de reacties uit de vragenlijst en de reacties op de eerste ontwerpen. Ook stelden wij zelf eisen vanuit verschillende vakgebieden van de gemeente (denk aan verkeer, water, groen).

Beschrijving video Vording

MUZIEK

(Intro, wit scherm met logo gemeente Beuningen, titel: Opknappen Vording 2 en 3)

(Wijk de Vording in beeld, gevolgd door Wethouder Piet de Klein lopend in de wijk en hij vertelt)

Hallo, ik ben Piet de Klein, leuk dat u kijkt naar deze film. Een film die gaat over de activiteiten die we het komende jaar gaan laten plaatsvinden hier in de Vording 2 en 3 in Ewijk. Waarom hebben we nu op deze manier met u contact? Normaal zouden we u graag fysiek uitnodigen om op locatie
met u in gesprek te gaan. Maar ja... corona gooit wat roet in het eten wat dat betreft, dus we doen het nu op deze manier. Ik doe dit niet alleen. Ik heb daar natuurlijk ook mensen voor die wat onderwerpen voor hun rekening nemen. Marco Vissers, hij zal u straks iets meer vertellen over het groen en de herinrichting daarvan. Natuurlijk is daar de projectleider Arjen van Beek die over alle andere thema's en onderwerpen u van alles kan vertellen.

(Wijk de Vording, wortelopdruk en groenvlak in beeld)

De Vording 2 en 3, een wijk uit de jaren 70/80 is inmiddels wel toe aan vernieuwing. U herkent zeker de problemen met de bomen, de wortelopdruk, de parkeerplaatsen en de groenvlakken die niet meer zijn zoals ze horen te zijn op dit moment. Al met al voldoende aanleiding om hier in Ewijk samen met u en dat laatste is natuurlijk heel belangrijk, om hier samen met u aan de slag te gaan.

MUZIEK

(Wijk de Vording in beeld, gevolgd door bewoonster Rosanne Nijsse en zij vertelt)

Ik vind wijk de Vording mooi, omdat die best groen is. Alleen er staan wel een aantal vervelende bomen die veel last veroorzaken.

(Bewoonster Yvonne Gilbers vertelt)

Ik moet eigenlijk iedere dag vegen wil ik het een beetje bijhouden.

(Bewoner Frans Kuijsten vertelt)

Het is toch een wijk die ruim veertig jaar oud is, dus er zijn best wat zaken die naar een ander
niveau getild kunnen worden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het grote aantal auto's wat we nu hier op het plein hebben, toen we hier kwamen wonen was het plein helemaal leeg.

(Bewoonster Yvonne Gilbers vertelt)

En wat ik ook fijn zou vinden als er misschien wat drempels op de straat zouden komen, want de wijk begint zich toch aardig te verjongen, wat meer kinderen en soms rijden de auto’s hier heel hard doorheen.

(Bewoonster Rosanne Nijsse vertelt)

Bomen moeten wel bomen zijn die in een woonwijk passen en dat is hier niet altijd het geval.

(Wijk de Vording in beeld, gevolgd door Bewoner Albert Bergers en hij vertelt)

Ik denk dat we graag meepraten in de toekomstige inrichting van het plein en ook, als we wat meer in detail gaan dat er wel andere ideeën zullen komen.

(Projectleider openbare ruimte Marco Vissers loopt door de wijk en hij vertelt)

De Vording, een wijk uit de 70/80e jaren toen er aanzienlijk minder auto’s waren en we toch wel ook anders dachten over de bomen en het groen. Nu 40 jaar later, geeft dat wat uitdagingen in deze wijk, dus tijd om de wijk aan te pakken en weer toekomstbestendig te maken.

(Wijk de Vording, bomen in beeld)

Zoals gezegd, zijn het vooral de grote aantal bomen die voor wat overlast zorgen met name betreffen het straatwerk.

(Bomen, wortelopdruk in beeld)

Het grote aantal bomen willen we wel verminderen. De gedachte is de helft van de bomen minimaal te kappen van die helft weer de helft te herplanten in de wijk en de overige helft elders in de gemeente.

(Bomen, wortelopdruk in beeld)

Dus dat betekent wel, bij het grote aantal bomen dat we willen gaan kappen dat het straatbeeld aanzienlijk gaat veranderen.

(Wijk de Vording, parkeerplaats in beeld)

Daarnaast zijn er natuurlijk ook wat andere aandachtspunten in de wijk, er zijn wat verzoeken voor extra parkeerplaatsen.

Dat hebben we allemaal geïnventariseerd.

(wortelopdruk in beeld)

U heeft, middels een enquête, kunnen reageren over de wijk en wat u graag zou willen
veranderen of wat u opvalt. Die hebben wij gebruikt als inspiratiebron om een aantal schetsontwerpen te maken van de straat waarin u woont. Bekijk de schetsontwerpen
en laat ons weten wat u ervan vindt.

(Schetsontwerpen wijk de Vording in beeld gevolgd door projectleider Arjen van Beek en hij vertelt)

Als de coronamaatregelen het toelaten gaan we ook nog persoonlijk de wijk in, zodat u vragen aan ons kan stellen. Wilt u hier gebruik van maken? Ga dan naar de website van de gemeente Beuningen en teken in.

(Projectleider Arjen van Beek lopend door de wijk en hij vertelt)

Waar we in de wijk de Vording aan de gang gaan met het groen en de bomen gaan we in de Triangel en de pleintjes van de Fagot, de Gitaar en de Trompet net even ietsje verder.

(Wijk de Vording in beeld)

Ook hier gaan we aan de gang met het groen en met de bomen, maar we pakken ook het riool aan.

(Rioolpijp, afvoergootjes, goottegels in beeld)

Op dit moment onderzoeken we hoe we het regenwater dat valt kunnen laten zakken in de bomen
daar waar het valt. Op die manier hoeven we het water niet af te voeren naar de rioolwaterzuivering. Dat is zonde omdat het redelijk schoon is.

(Afvoer van regenpijp in roeiboot, waterplas Uilenburg in beeld)

Het liefst houden we het dus hier in de wijk en als dat niet gaat dan voeren we het af naar een
open watergang zoals de plas bij de Uilenburg of de watergang langs de Burgemeester Sprengerlaan. Als we met de riolering aan de gang gaan dan moet de weg open.

(Straat van de wijk de Vording in beeld)

Dit is een mooie gelegenheid om de weg opnieuw in te richten. Dit willen we graag doen met de
bewoners van de straat. Samen met specialisten van de gemeente Beuningen gaan we, na de zomer, aan de slag met een ontwerp en natuurlijk moet dit aan bepaalde randvoorwaarden voldoen.

(Wijk de Vording in beeld)

Zo moeten er bijvoorbeeld een bepaald aantal parkeerplekken worden gerealiseerd en toegang mogelijk zijn voor de brandweer en voor de vuilnisdiensten. Na de zomer gaan wij u uitnodigen om samen met ons hiermee aan de slag te gaan. Doet u mee?

MUZIEK

(Wijk de Vording in beeld, gevolgd door wethouder Piet de Klein lopend door de wijk en hij vertelt)

Er zit natuurlijk ook muziek in wijk de Vording. Er zijn mooie plekjes hier, denk aan de visvijver en inmiddels ook al een nieuw initiatief zoals de pluktuin op de Bas.

(Visvijver, pluktuin, bijenhotel, minibieb in beeld)

Er is ook sprake van betrokkenheid. We hebben veel reacties gehad op de vragenlijst die we huis aan huis hebben verspreid en waarop u, met hele goede ideeën, maar ook met leuke activiteiten heeft gereageerd. Dus die inzet en die betrokkenheid, die is er. Dat doen we natuurlijk niet alleen. We hebben daarbij natuurlijk de hulp van Woonwaarts, de woningcorporatie, Stichting Perspectief, het Dijkmagazijn en het bureau Spectrum zal ons ondersteunen bij de verdere verloop van het project.

Daarnaast kunt u natuurlijk de actuele informatie terugvinden op de website van de gemeente Beuningen.

(Titel in beeld: website – www.beuningen.nl/vording, e-mail vording@beuningen.nl)

Dus kijk daar vooral naar, trek je laarzen aan, zet je hoedje op en doe mee om van de Vording weer een mooie groene en voor lengte van jaren herkenbare wijk te maken.

MUZIEK

(Wijk de Vording in beeld, gevolgd door afsluiting, wit scherm met logo gemeente Beuningen)

Definitieve schetsontwerpen

In het voorjaar van 2021 presenteerden we de eerste ontwerpen voor de straten. U kon eerder op deze ontwerpen reageren via een reactieformulier en op deze website. Ook stonden we in de wijk met een bus en kon u daar uw reactie aan ons laten weten. Op dinsdag 5 oktober organiseerden we in de Ouwe Deeg een inloopmarkt. U kon daar nog één keer naar de ontwerpen komen kijken. Afgelopen periode bekeken we alle reacties en pasten we hier en daar de ontwerpen aan. We maakten definitieve schetsontwerpen.  
Wij hebben bij het ontwerp rekening gehouden met uw reacties, maar ook met richtlijnen en wet- en regelgeving vanuit ons. 

  • landelijke wet- en regelgeving op het gebied van parkeren, inrichten van een straat
  • parkeernorm
  • gemeentelijk beleid 
  • ontwerprichtlijnen van de openbare ruimte 
  • budget 
  • het algemeen belang als het gaat om het kappen, vervangen en plaatsen van bomen. Wij zijn ons ervan bewust dat we niet aan alle wensen van bewoners kunnen voldoen

Kaarten onduidelijk?

Is het lastig voor u om de kaarten te begrijpen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 024. Wij horen graag van u hoe we onze uitleg op de website beter neer kunnen zetten. 
Wilt u het definitieve schetsontwerp voor uw straat liever per mail of post krijgen? Stuur dan een e-mail naar vording@beuningen.nl of bel naar 14 024. Hier kunt ook terecht met uw vragen.