Vording 2 en 3

De afgelopen jaren is de gemeente Beuningen bezig geweest met het opknappen van de Vording 2 en 3. Ook Woonwaarts en Stichting Perspectief zijn hierbij betrokken. In 2024 pakken we de Triangel nog aan. Op deze pagina leest u meer.

Werkzaamheden Triangel

De Triangel krijgt een hemelwaterriool. We breken daarvoor de straat open en richten de straat anders in. Het ontwerp van de Triangel is te bekijken op de pagina hierover

We zijn gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden ronden we hopelijk eind december af. Maar dit is wel afhankelijk van het weer, wat we onder de grond aantreffen en of er extra werkzaamheden zijn. 

De straat openbreken, en dan met name de Triangel, dat is een hele klus. Vooral een hele klus om ervoor te zorgen dat de straat zoveel als mogelijk bereikbaar blijft en de overlast zo min mogelijk. Maar helaas kunnen we dat niet helemaal voorkomen. We splitsen daarom de werkzaamheden in zeven fasen op. We starten aan de zijde van de Burgemeester Sprengerlaan en gaan dan richting de Vordingstraat. 

Fase Huisnummers
Fase 1: begin april tot en met medio 71 tot en met 89
88 tot en met 110
Fase 2: medio mei tot en met eind juni 49 tot en met 69
68 tot en met 86
Fase 3: eind juni tot en met eind juli 33 tot en met 47
62 tot en met 66
Bouwvak  
Fase 4: medio augustus tot en met begin september 23 tot en met 31
46 tot en met 60
Fase 5: begin september tot en met begin oktober 9 tot en met 21
32 tot en met 38
Fase 6: begin oktober tot en met november 1 tot en met 7
8 tot en met 30
Fase 7: begin november tot en met begin december 2 tot en met 6
Burgemeester Blessinglaan 1
   
   

Na deze werkzaamheden

Brengen we nog een verkeersplateau aan in de Burgemeester Sprengerlaan. Doen we bij de Tuba en kruispunten Fagot en Trompet verkeersremmende werkzaamheden. 

Groen

Op verschillende plekken in de buurt zijn bomen en ander groen vervangen. Ook is het gras her en der opnieuw ingezaaid. 
Als het straatwerk van de Triangel klaar is, planten we ook hier nieuwe bomen en ander groen. 

Onderhoud groen

Het nieuw aangeplante groen gaan we vaker onderhouden dan het gebleven groen. Dit doen om het nieuwe groen een extra handje te helpen met de groei in het eerste jaar na aanplanten. 

Nieuws uit de wijk