Projecten

 • (Crisis)noodopvang van vluchtelingen

  Op deze plek leest u over de voormalige crisisnoodopvang in De Tinnegieter en de noodopvang op het Asdonck-terrein. U vindt hier ook de meest gestelde vragen en antwoorden.
  Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen meeleven. Zij willen iets doen en mooie initiatieven ontplooien zich. U leest hier ook wat u kunt doen.

 • Energiek Beuningen

  Via deze pagina informeren wij u over het Windpark Beuningen.

 • Gebiedsontwikkeling Het Broek

  In 2019 besloot het college van B&W van Beuningen te kijken naar de huidige en toekomstige recreatieve en toeristische kansen voor het gebied Het Broek.

 • LEADER-subsidie

  De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen willen samen een subsidie van de Europese Unie aanvragen. Ze willen samen een zogenaamd Leader-gebied worden. Als ze de subsidie krijgen kunnen ze de plannen van hun inwoners financieel ondersteunen.

 • Omgevingswet

  Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

 • Transitievisie Warmte

  Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2050 geen schadelijke broeikasgassen, zoals CO2, meer uit te stoten. Door onze gebouwen aardgasvrij te maken, verminderen we de uitstoot van CO2. Ook als gemeente Beuningen dragen wij samen met inwoners ons steentje bij om te voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt door klimaatverandering. Lees verder hoe we onze gemeente de warmtetransitie aan gaan pakken.

 • Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

  Op woensdag 15 maart 2023 waren er in Nederland verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap.

 • Vording 2 en 3

  In de komende drie jaren knapt de gemeente Beuningen Vording 2 en 3 op een aantal plekken op. Ook Woonwaarts (heette eerst Standvast Wonen) en Stichting Perspectief (Welzijn) zijn hierbij betrokken. Op deze pagina leest u wat we gaan doen.

 • Woningbouw

  Woningbouw is één van de onderdelen die we in de omgevingsvisie opnemen. Op deze pagina vindt u alle huidige informatie over het Omgevingsprogramma Woningbouw.

 • Zandwinning Beuningse Plas

  De gemeente gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van het dorp Beuningen.

 • Zwembad

  Omdat renovatie van zwembad ‘De Plons’ in Beuningen te duur bleek te zijn, besloot de gemeenteraad in december 2021 tot nieuwbouw op de Ooigraaf. Er is een volgende stap gezet in de realisatie van een nieuw, duurzaam zwembad op de Ooigraaf in Beuningen. In december 2022 nam de gemeenteraad een beslissing welke functies in het nieuw te bouwen zwembad moeten komen.