Projecten

 • (Crisis)noodopvang van vluchtelingen

  Op deze plek leest u over de voormalige crisisnoodopvang in De Tinnegieter en de noodopvang op het Asdonck-terrein. U vindt hier ook de meest gestelde vragen en antwoorden.
  Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen meeleven. Zij willen iets doen en mooie initiatieven ontplooien zich. U leest hier ook wat u kunt doen.

 • Energiek Beuningen

  Via deze pagina informeren wij u over het Windpark Beuningen.

 • Gebiedsontwikkeling Het Broek

  In 2019 besloot het college van B&W van Beuningen te kijken naar de huidige en toekomstige recreatieve en toeristische kansen voor het gebied Het Broek.

 • LEADER-subsidie

  De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen vroegen een Europese subsidie aan. Daarmee kunnen we de plannen van onze inwoners financieel ondersteunen.

 • Nieuwbouw Kindcentrum De Dromedaris

  Eind 2020 besloot de gemeenteraad van Beuningen om een nieuwe basisschool (kindcentrum) voor de Dromedaris te bouwen op de huidige locatie van de school. De Dromedaris zorgt voor de bouw van het kindcentrum en het schoolplein. Het nieuwe kindcentrum opent in oktober 2023.
  De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting van het voorplein. Dat is het stuk voor de school. Op deze pagina leest u wat we gaan doen.

 • Onderzoek naar samenwerken met de gemeente Beuningen

  In de gemeente Beuningen werken we samen. Daarvoor betrekt de gemeente Beuningen inwoners, ondernemers, instellingen, organisaties en andere belanghebbenden. Of kloppen inwoners zelf aan met een idee. Deze samenwerking noemen we participatie. We werken aan het opstellen van een nieuw participatiebeleid. We vinden het erg belangrijk dat u met ons meedenkt hierover en we uw stem mee kunnen nemen in dit beleid. Daarom deden we hier onderzoek naar en stelden we u een aantal vragen.

 • Transitievisie Warmte

  Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2050 geen schadelijke broeikasgassen, zoals CO2, meer uit te stoten. Door onze gebouwen aardgasvrij te maken, verminderen we de uitstoot van CO2. Ook als gemeente Beuningen dragen wij samen met inwoners ons steentje bij om te voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt door klimaatverandering. Lees verder hoe we onze gemeente de warmtetransitie aan gaan pakken.

 • Tweede Kamerverkiezing 2023

  Op woensdag 22 november 2023 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Door de val van het kabinet zijn de verkiezingen eerder. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze verkiezingen in de gemeente Beuningen.

 • Verkiezing Europees Parlement 2024

  Van 6 tot en met 9 juni 2024 kiezen de inwoners van de 27 lidstaten van de Europese Unie de leden van het Europees Parlement. In Nederland gaan wij op donderdag 6 juni naar de stembus.

 • Vording 2 en 3

  In de komende drie jaren knapt de gemeente Beuningen Vording 2 en 3 op een aantal plekken op. Ook Woonwaarts (heette eerst Standvast Wonen) en Stichting Perspectief (Welzijn) zijn hierbij betrokken. Op deze pagina leest u wat we gaan doen.

 • Woningbouw

  Woningbouw is één van de onderdelen die we in de omgevingsvisie opnemen. Op deze pagina vindt u alle huidige informatie over het Omgevingsprogramma Woningbouw.

 • Zandwinning Beuningse Plas

  De gemeente gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van het dorp Beuningen.

 • Zwembad

  Omdat renovatie van zwembad ‘De Plons’ in Beuningen te duur bleek te zijn, besloot de gemeenteraad in december 2021 tot nieuwbouw op de Ooigraaf. Er is een volgende stap gezet in de realisatie van een nieuw, duurzaam zwembad op de Ooigraaf in Beuningen. In december 2022 nam de gemeenteraad een beslissing welke functies in het nieuw te bouwen zwembad moeten komen.