Projecten openbare ruimte

Hier vindt u een overzicht van projecten en werkzaamheden in de gemeente Beuningen. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Dit zijn bijvoorbeeld straten, pleinen, parkeerterreinen en parken.

Vording 2 en 3

De afgelopen jaren is de gemeente Beuningen bezig geweest met het opknappen van de Vording 2 en 3 in Ewijk. Ook Woonwaarts en Stichting Perspectief zijn hierbij betrokken. 

 • Afgeronde werkzaamheden Vording

  De werkzaamheden aan de Vording 2 en 3 in Ewijk zijn bijna klaar. We zijn op een aantal plekken nog met de openbare ruimte bezig.

 • Werkzaamheden Triangel

  De Triangel krijgt een hemelwaterriool. We breken daarvoor de straat open en richten de straat anders in.

Zandwinning Beuningse Plas

De gemeente gaat zand winnen in het gebied ten zuidoosten van het dorp Beuningen. Hierdoor ontstaat daar in de toekomst een recreatieve waterplas: de Beuningse Plas.

Zwembad

De gemeente gaat een nieuw zwembad realiseren op de Ooigraaf in Beuningen.

 • Nieuwbouw Ooigraaf

  Omdat renovatie van zwembad ‘De Plons’ in Beuningen te duur bleek te zijn, besloot de gemeenteraad in december 2021 tot nieuwbouw op de Ooigraaf.

 • Planning

  Op deze pagina is de planning voor het nieuwe zwembad op de Ooigraaf te vinden.

 • Wensensessie

  Omwonenden van zwembad Ooigraaf gaven ons tips en adviezen hoe het er in en om het zwembad en bij de pumptrack uit moet komen te zien.