Op deze pagina is de planning voor het nieuwe zwembad op de Ooigraaf te vinden.

Planning

 • 17 november 2022: informatieavond met direct omwonenden
  • Aanwezig zijn en geïnformeerd worden over de plannen
 • 16 mei 2023: Keukentafelgesprekken met direct omwonenden
  • Luisteren naar zorgen en wensen ophalen
 • Gesprekken met vertegenwoordigers sportverenigingen
  • Wethouder en ambtelijk
 • Werksessie met de gemeente 
  • Voorbereiden wensensessie 19 juni
 • 19 juni 2023: Wensensessie met direct omwonenden en sportverenigingen
  • Verdiepen eerder opgehaalde wensen en nieuwe wensen inbrengen
 • 28 augustus 2023: Terugkoppeling van conclusies wensensessie
  • Direct omwonenden horen bij een informatiebijeenkomst conclusies van de wensensessie en krijgen informatie over het proces
 • Bestuurlijke consultatie 
  • Output wensensessie voorleggen en richtlijnen ophalen
 • Opstellen inhoudelijke tenderrichtlijnen op basis van wensen
  • Meegeven in tenderprocedure voor ontwikkelaar
 • Terugkoppeling inhoudelijke tender richtlijnen
  • Voor participerende omwonenden en sportverenigingen
 • Gunning aan ontwikkelaar
 • Terugkoppeling ontwerp
  • Ontwikkelaar presenteert plannen aan omgeving. Inbreng omgeving op detailniveau