Omwonenden van zwembad Ooigraaf gaven ons tips en adviezen hoe het er in en om het zwembad en bij de pumptrack uit moet komen te zien. Op deze pagina zijn het analyseverslag en sfeerverslag te lezen.

Inleiding en achtergrond

De gemeente Beuningen ontwikkelt een sporthart tussen de dorpskernen van Beuningen en Ewijk in: Sportpark De Ooigraaf. Het nieuwe park biedt ruimte aan een diversiteit van functies: een duurzaam zwembad, een pumptrack, een fitparcours, basketbalveld en korfbalveld. Daarnaast is De Ooigraaf het decor van Beuningen On Ice; een tweejaarlijkse schaatsbaan.

Enerzijds wordt deze collectieve sportvoorziening breed gedragen door de Beuningse gemeenschap. Anderzijds stuitte de bekendmaking van de plannen op weerstand van de directe omgeving. Er zijn zorgen over ruimtelijke veranderingen die verder gaan dan de komst van de pumptrack-baan, horizonvervuiling, geluidsoverlast, ontoereikende parkeervoorzieningen en een toename in verkeersbewegingen. Ook hebben aanwonenden hun kritiek geuit dat ze onvoldoende op de hoogte worden gehouden van het proces en willen meedenken over de ruimtelijke invulling om mogelijke overlast te verkleinen.

De gemeente neemt deze signalen serieus. Daarom heeft de gemeente Beuningen Bureau Stroom gevraagd om te adviseren over en ondersteunen bij het inrichten van de participatie. Een traject waarin direct aanwonenden worden gehoord, maar ook de brede gemeenschap zoals sportverenigingen worden betrokken.

Een onderdeel van het participatietraject was een wensensessie met betrokken bewoners en sportverenigingen.

Doel en opzet wensensessie

De doelen van de wensensessie waren:

 • Ingaan op eerder ingebrachte ingeschatte problemen en wensen:
  • Uitleg bij geven;
  • Waar mogelijk speelruimte aangeven en ophalen binnen die ruimte.
 • Eventueel andere zorgen die bewoners hebben over het sportpark ophalen;
 • Nieuwe wensen van bewoners bespreekbaar maken.

De wensensessie begon plenair, waarna de aanwezigen werden opgedeeld in vier groepen. Er waren tafels ingericht die elke een thema bespraken: zwembad locatie & geluid; zwembad vormgeving; verkeer & parkeren; pumptrack. Elke groep begon bij een andere tafel, waarna zij na 20 minuten doorschoven naar de volgende tafel. Op die manier heeft elke groep elk thema besproken. De aanwezigen waren zelf verantwoordelijk voor het notuleren.

Analyse resultaten

Hieronder volgt een analyse van alle ingebrachte resultaten per thema. Notulen die onduidelijk of onleesbaar waren zijn niet meegenomen. Als een bepaald punt meerdere keren benoemd is, dan staat dit aangegeven. Hoewel dit geen kwantitatief onderzoek betreft en er dus geen uitspraak kan worden gedaan over mogelijke statistische significantie of representativiteit, geeft het een goed beeld van wat er voornamelijk leeft onder de aanwezigen.

Zwembad locatie en geluid

 • Uitgangspunten meegeven aan ontwerpers.
 • Zwembad als geluidsbuffer.
  • Tussen woningen en zwembad. Basketbalveld zover mogelijk van de woningen af. Bij parkeerplaats in het hoekje.
  • Zwembad tussen parkeren en woningen (geluidsbuffer) maar wel zover mogelijk van woningen af.
 • Ruimte tussen korfbal en zwembad
  • Rekening houden met tussenzone.
  • Groenvoorziening hier gewenst.
 • Fitparcours is alleen hardloopbaan met straatverlichting, geen fitness toestellen.
 • Inkadering is belangrijk, inhoudelijke ordening is daarna minder belangrijk.
 • Prioriteit bij zwembad dichtbij en parkeren verder weg.
 • Afwachten geluidsonderzoek.
 • Noord-Oost installaties.
 • Locatie: alles zoveel mogelijk van woningen af.
  • Hele gebouw.
  • Entree van woningen af, richting parkeerplaats. (3x)
  • Wedstrijdbad.
  • Hoogte.
  • Ramen oriënteren andere kant dan woningen / geen glas op maaiveldniveau. (2x)
  • Lichtafstraling.
 • Alle faciliteiten binnen, denk aan horeca en glijbaan (3x).

Zwembad vormgeving

 • Vorm gebouw
  • Opgaan in omgeving (2x)
  • Speelser gebouw.
  • Passend aan de woningen/Schutlakencamp.
  • Niet te hoog (max 8m.) (3x)
  • Gelaagd.
 • Materiaal / uiterlijk gevel
  • Dat mooi verouderd.
  • Natuurlijke afwerking gevel / gevelbeplanting. (3x)
  • Gebruiken groene materialen. (3x)
  • Geen opvallende kleur.
  • Gebruiken duurzame materialen.
 • Houd rekening met weerkaatsing / reflectie zonnepanelen. (2x)
 • Erica Terpstrabad als voorbeeld van het dak en opgaan in het groen (2x)
 • Groene buffer (zie notulen bij tafel 1).
  • Groenvoorziening (verhoging) / groene buffer [voor zicht/privacy/geluid] (4x)
  • Groenvoorzieningen moet passend in de omgeving en natuur zijn (2x)
  • Zorg: bomen = een meerjarenplan aan groei?

Verkeer en parkeren

 • Fietspad
  • Naar/naast pumptrack.
  • Fietspad via de hockey?
  • Geen verlichte fietspaden.
 • Brug locatie
  • Brug zo ver mogelijk weg van de woningen.
  • Liefst meer richting Schoenaker.
  • Bruggetje Zuid-Oost richting langs de pumptrack.
  • Brug plaats: over gas leiding.
  • Brug ongewenst (2x)
  • Brug zo ver mogelijk van woningen af. Bij voorkeur met weinig bossages.
 • Brug overig
  • Ganzenpoep + schoonhouden!
  • Parkeren daar, hangjongeren.
  • Niet glad.
  • Geen opvallende kleur.
  • Lampsensor bij brug.
 • Parkeerplekken
  • Bestaande P uitbreiden.
  • Haagjes rondom auto's i.v.m. koplampen.
  • Parkeerplaatsen met open, groene structuur. Is geluidsabsorberend.
  • Idee: parkeergarage ondergronds (onder zwembad) (2x)
  • Afwatering parkeerplaats Beuningse Boys heel slecht. Voorkomen bij het zwembad.
  • Beuningen on ice was chaos qua parkeren.
  • Angst onvoldoende parkeerplaatsen, waardoor hofje gebruikt wordt.(3x)
  • Denk na over reservegebied voor piekmomenten. Zoals ''Beuningen on ice'' gebruiken als flexibele parkeercapaciteit."
  • Parkeren houden hoe het nu op de plattegrond staat. Niet dieper het gebied in en al helemaal niet aan de 'hof' zijde.
 • Verkeersmaatregelen
  • Bebouwde kom uitbreiden
  • Extra drempels Ooigraaf.
  • Parkeerverbod Ooigraaf.
  • Bebouwde kom uitbreiden.
 • Kindveilig
 • Veel groen.
 • Niet veel geluid.
 • Stimuleren fietsen door kleine korting op entree.
 • Snelheid Ooigraaf -> racebaan.
 • Korfbal: ingang fietspad aan zuid zijde voor veiligheid.

Pumptrack

 • Geen verlichting
 • Geen wedstrijden
 • Afsluiten
  • ’s Nachts
  • Na 22.00 uur
  • Geen hoge hekken voor afsluiten?
 • Sluiten na 22.00 uur
 • Huidige uitgangspunten
  • Geen aanvullingen op.
  • Fijn dat er geen verlichting komt.
 • Beheer pumptrack goed regelen (opstellen gedragsvoorschriften).
 • Maak gebruik van de grondwal (bestaand).
 • Handhaven bestaand groen (zoveel mogelijk).
 • Afspraken maken met handhaving.
 • Kinderen
  • Pluspunt voor kinderen.
  • Ouderlijk toezicht? -> uit ervaring andere pumptracks gaat dit goed.
 • Geluidsoverlast.
  • Ondanks geluiddempend asfalt, toch bang voor lawaai / overlast.
  • Onderzocht. Blijft beneden de norm. Norm is 50 decibel, avonduren 45 decibel, nacht 40 decibel. Uit onderzoek is het 30 decibel.
 • Groene uitstraling, opgaan in de omgeving.
 • Gemis dat bewoners niet gekend zijn in het besluit over het realiseren van de pumptrack.
 • Inrichting
  • Geen banken
  • Geen verlichting (2x)
 • Angst overlast. Want pumptrack is niet op zichzelf staand. Er komen meer zaken.

Overig

Voor bewoners gratis zwembad.

Sfeerverslag wensensessie Sportpark Ooigraaf

Op 19 juni 2023 vond er een wensensessie met direct omwonenden van zwembad Ooigraaf plaats. Hieronder is het sfeerverslag te vinden.

Eind november 2021 stemde de gemeenteraad in met de komst van het nieuwe zwembad op locatie Sportpark Ooigraaf, op de grens van Ewijk en Beuningen. Aan de ene kant wordt deze collectieve sportvoorziening breed gedragen door de samenleving, aan de andere kant zijn er zorgen van direct omwonenden. Denk aan horizonvervuiling, geluidsoverlast, (verkeers)veiligheid en parkeren. Ook gaven direct omwonenden aan dat ze willen meedenken. De gemeente neemt deze signalen serieus en organiseerde participatie om met hen in gesprek te gaan. Als onderdeel van het participatietraject vond er op maandagavond 19 juni een wensensessie plaats. De gemeente sprak daar direct omwonenden en bestuursleden van sportverenigingen. Deze avond is waardevolle informatie opgehaald over welke wensen er zijn voor de komst van het zwembad en het sportpark.

Sfeerverslag

Ontvangst in de bestuurskamer

Iedereen werd ontvangen in de bestuurskamer van de Beuningse Boys. Jos IJkhout van Bureau Stroom opende de avond met een korte uitleg waarom we bij elkaar zaten. Hij gaf de beurt door aan Elsebeth de Landmeter van de gemeente. Zij vertelde meer over het proces om te komen tot de bouw van het zwembad en op welke momenten direct omwonenden en sportverenigingen daarbij werden en nog worden betrokken. Jeroen Langbroek van Buro Waalbrug sloot dit gezamenlijke gedeelte af met een uitleg over hoe het gebied van het zwembad eruitziet.

Aan de slag!

Toen was het tijd om aan de slag te gaan. De deelnemers gingen in groepen van 4 tot 6 personen uiteen. In een carrousel format dachten de groepen samen met specialisten van de gemeente mee over 4 thema’s:

 1. Zwembad locatie en geluid; 
 2. Zwembad vormgeving;
 3. Verkeer en parkeren;
 4. Pumptrack.

Daarbij moesten de groepen zelf notities maken. Er kwamen goede en constructieve gesprekken op gang, met hier en daar een kritische noot. Maar vooral met (creatieve) oplossingen. “Kan een bocht bij de pumptrack niet als grondwal worden ingericht?” “Eerst de parkeerplaats, dan het basketbalveld en dan het zwembad, als een geluidsbuffer.” “Alle elementen in het gebied moeten een groene uitstraling krijgen/opgaan in de omgeving”. “Alle faciliteiten binnen of inpandig.” “Fietspad en bruggetje zo ver mogelijk van de woningen.”

Terugkoppeling

Aan het einde van de wensensessie gaven de specialisten/ambtenaren van de gemeente Beuningen een korte terugkoppeling aan alle aanwezigen. Klopt het wat zij hebben gehoord? De deelnemers knikten instemmend.
De gemeente Beuningen gaat nu alle punten bekijken en neemt punten mee voor de aanbesteding. De bewoners gaven als laatste nog mee dat de gemeente ervoor moet zorgen dat de punten goed worden verwerkt in deze aanbesteding. Na de wensensessie werd er nog even nagepraat tussen bewoners, sportverenigingen en de gemeente.