Transitievisie warmte

Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2050 geen schadelijke broeikasgassen, zoals CO2, meer uit te stoten. Door onze gebouwen aardgasvrij te maken, verminderen we de uitstoot van CO2. Ook als gemeente dragen wij samen met inwoners ons steentje bij om te voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt door klimaatverandering.

Een belangrijk uitgangspunt voor de warmtetransitie is dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn voor onze inwoners en eigenaren van gebouwen. Daarvoor zijn we mede afhankelijk van de regels en de geboden mogelijkheden door de Rijksoverheid. Zonder extra geld en duidelijke wet- en regelgeving is het namelijk niet mogelijk om onze gemeente voor 2050 aardgasvrij te maken.

De overstap naar aardgasvrij heeft gevolgen voor ons allemaal. Van inwoners tot bedrijven; iedereen heeft een bijdrage te leveren aan een aardgasvrije gemeente Beuningen. De eerste stap daarbij is het besparen van energie. Dit is uiteindelijk niet alleen goed voor ons klimaat, maar ook voor uw portemonnee. Ook kunt u alvast overstappen naar elektrisch koken, onafhankelijk van wat het uiteindelijke alternatief wordt in uw wijk.

Zo gaan we samen op weg naar een aardgasvrije gemeente Beuningen!

Meer weten over de warmtetransitie?

Bekijk de video waarin Liander uitlegt wat de warmtetransitie voor u betekent. En wat u zelf nu al kunt doen.