Werkzaamheden

Hier is meer informatie te vinden over de werkzaamheden.

Wanneer starten de werkzaamheden? 

Begin 2022 starten de werkzaamheden. We zijn hier in 2022 en 2023 mee bezig. We kunnen nu nog niet zeggen wanneer we bij u in de straat aan de gang gaan. De planning volgt dus nog en is later te vinden op www.beuningen.nl/vording. Ook informeren we u hierover via de nieuwsbrief. 

Ik zie op tegen de werkzaamheden

Wij begrijpen dat de overlast door de werkzaamheden vervelend voor u kan zijn. Wij doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Wij informeren u zo veel mogelijk over de werkzaamheden en wat de werkzaamheden voor u betekenen. Ook vragen wij aan de aannemer u zo goed mogelijk te informeren. 

Ik heb een bedrijf aan een van de straten in het project. Blijf ik goed bereikbaar voor mijn klanten? 

Een aannemer gaat het werk doen. Deze probeert zo goed mogelijk de woningen bereikbaar te houden voor voetgangers en fietsers. 
Met de aannemer wordt de bereikbaarheid van een bedrijf afgestemd. Geef op tijd door via vording@beuningen.nl waar u, welk bedrijf heeft zodat we u op de hoogte kunnen houden van de planning. 

Het kan natuurlijk wel altijd voorkomen dat een bedrijf tijdens werkzaamheden niet bereikbaar/minder goed bereikbaar is. Wij proberen u daarover op tijd te informeren zodat u daar met het maken van afspraken met klanten rekening kunt houden. 

Als er in de stoep voor een huis gegraven moet worden dan doet de aannemer dat overdag. Aan het einde van de dag is de voordeur weer bereikbaar.
Er worden meestal kunststof loopschotten gebruikt. Voor oudere mensen die met een stok lopen is dat helaas niet zo fijn.