Verkeer

Hieronder leest u de reacties op vragen die zijn gevraagd over het verkeer in de wijk.

Er is onvoldoende parkeerruimte in de wijk. Auto’s staan daardoor op de stoep, in bochten. Wat doen jullie hier tegen?

De Vording 2 en 3 is een wijk uit de jaren 70/80 en een oudere wijk. Toen de huizen in uw straat werden gebouwd, is er geen rekening gehouden met de toename van auto’s.  

We herkennen het beeld dat er niet veel parkeerruimte is. We deden hier ook onderzoek naar. Op een aantal plekken doen we aanpassingen om parkeerruimte te winnen, bijvoorbeeld door een boom weg te halen. We kunnen helaas maar kleine aanpassingen doen omdat er maar beperkte mogelijkheden zijn. 

We willen daarom ook aan u vragen om uw auto(‘s) te parkeren op uw eigen terrein, mocht u deze ruimte hebben. Op die manier helpt u uw buren die deze mogelijkheid niet hebben. 
Een trend is daarnaast dat meer mensen ervoor kiezen of minder, of geen auto meer te hebben. 

Er staan veel auto’s geparkeerd op de Vordingstraat. Wat gaat de gemeente hieraan doen? 

We gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn en komen hier later op terug. 

Mogen campers in de wijk parkeren? Wat zijn de regels? 

In de dorpskernen (uitgezonderd bedrijventerrein Schoenaker in Beuningen) is het parkeren van vrachtauto’s en bussen op werkdagen verboden tussen 18.00 uur en 8.00 uur. Dit staat op de verkeersborden bij de bebouwde komgrenzen. Daarnaast zijn er regels voor het stallen van grote voertuigen, zoals campers en caravans. Deze mogen niet langer dan drie dagen achter elkaar op een parkeerplek staan. Op eigen terrein mogen campers en caravans wel staan. Kijk voor meer informatie in onze APV. 

Het is niet helemaal duidelijk wat precies de parkeervakken zijn.

Dat klopt. Wij gaan daarom op veel plaatsen de parkeervakken beter indelen en markeringen aanbrengen. 

Bij sommige parkeervakken staat in het midden een boom. Wat doen jullie hier tegen?

Dat klopt. Wij passen dit daarom aan.

We moeten de kliko’s aanbieden bij parkeervakken waardoor we minder goed kunnen parkeren. 

De vrachtwagen van de Dar heeft een zijlader aan één kant. Daarom moet u uw afval aan één kant aanbieden. Wij bekijken samen met Dar nogmaals de aanbiedlocaties. 

Wat doen jullie tegen het hard rijden op de Burgemeester Sprengerlaan en Burgemeester Blessinglaan? 

We gaan hier nog eens extra kijken naar verkeersremmende maatregelen. 

Op de Burgemeester Sprengerlaan parkeren bestuurders hun auto op de weg. Daardoor is het moeilijker om hard te rijden. Straks is er meer ruimte en verwachten we dat automobilisten harder gaan rijden. Hoe maken jullie het hier veiliger? 

We gaan hier nog eens extra kijken naar verkeersremmende maatregelen. 

Op de Burgemeester Blessinglaan tussen de Triangel en de Burgemeester Sprengerlaan staan auto’s op de weg, tegen de groenstrook. Daarom is er geen zicht op tegemoetkomend verkeer dat hard rijdt. 

We gaan hier nog eens extra kijken naar verkeersremmende maatregelen. 

Komen er drempels om het hard rijden tegen te gaan?/Hoe wordt het hardrijden door de straten tegengegaan. 

We maken op een aantal plekken wegversmallingen met groenvakken. Op de Burgemeester Blessinglaan en Burgemeester Sprengerlaan onderzoeken we de mogelijkheden om verkeersremmende maatregelen te nemen. Dit kunnen ook drempels zijn. 

Er wordt hard gereden in de Tuba. Wat gaan jullie doen? 

We hebben ervoor gekozen om van de Tuba een 30 kilometer weg te maken. Dit verandert niet. We gaan wel bekijken of we verkeersremmende maatregelen gaan nemen. 

Wat gaan jullie doen met de verkeersveiligheid in de Trompet, Fagot, Gitaar en Triangel? 

De Triangel en de pleintjes aan de Trompet, Fagot en Gitaar krijgen groot onderhoud aan het riool. We breken de straten open. Dat is meteen een mooi moment om die anders in te richten en het ook te hebben over de verkeersveiligheid. Graag praten we hierover met omwonenden. De omwonenden benaderen we hiervoor in het najaar. 

Kan de gemeente de Triangel verkeersluw maken/afsluiten?

We kunnen de Triangel helaas niet afsluiten. De hulpdiensten en de Dar moeten er (in geval van nood) goed bij kunnen. 
De Triangel en de pleintjes aan de Trompet, Fagot en Gitaar krijgen groot onderhoud aan het riool. We breken de straten open. Dat is meteen een mooi moment om die anders in te richten. Graag praten we hierover met omwonenden, ook over de verkeersveiligheid. De omwonenden benaderen we hiervoor in het najaar. 

Komen er laadpalen voor elektrische auto’s?

Ja, de gemeente plaatst de komende jaren laadpalen voor elektrische auto’s, verspreid over de gemeente. Ook in de Vording 2 en 3 komen laadpalen. Als bewoner kunt u gratis een openbare laadpaal aanvragen als u geen eigen parkeerplek heeft. We plaatsen dan een laadpaal bij u in de buurt.
Let op: het is niet de bedoeling dat u op uw eigen terrein een laadpaal plaatst en de auto parkeert en laadt in de openbare ruimte; er mag geen kabel van uw perceel over de openbare stoep of weg lopen.
Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Let op! De openbare parkeerplaats blijft wel van iedereen. Het geeft u geen recht op die parkeerplaats.