Elektrisch rijden

De gemeente Beuningen vindt het belangrijk duurzaam vervoer aantrekkelijk te maken. Daarom stimuleert zij het gebruik van elektrisch vervoer met oplaadpunten.

Openbare oplaadpunten

U vindt in de gemeente 30 openbare oplaadplekken. Langs de snelwegen in de omgeving (A15, A50, A73) staan ook al veel snellaadstations klaar voor gebruik. Bekijk een actueel overzicht van alle oplaadpunten  en de status. 

 • U activeert de oplaadpalen met verschillende laadpassen.
 • Maakt u gebruik van een openbaar oplaadpunt en heeft u het voertuig opgeladen? Maak de parkeerplaats dan zo snel mogelijk weer vrij voor andere mensen die willen opladen.
 • Er zijn twee laadpunten per laadpaal om uw auto op te laden. 
 • Bel bij storingen het servicenummer op de laadpaal. 

De gemeente Beuningen gaat ook een aantal oplaadpalen in de openbare ruimte zetten. U kon tot en met 3 april 2022 uw mening geven over de locaties voor deze oplaadpalen. Gaf u een reactie? Bedankt hiervoor! In een veelgestelde vragen lijst leest u meer

Voordat de laadpaal echt wordt geplaatst, wordt een officieel besluit genomen, een verkeersbesluit. In dit besluit staat waarom we tot deze specifieke locatie zijn gekomen. Weten als zo’n besluit gepubliceerd wordt en hoe u hierop kunt reageren? Meld u aan via de website van MijnOverheid

 • In principe geldt dat algemene wensen (wensen van de meerderheid) boven individuele wensen gaan. 
 • Soms zijn verschillende belangen tegenstrijdig. We wegen deze dan zo goed mogelijk af. Veiligheid en goede toegankelijkheid wegen dan bijvoorbeeld zwaarder dan het behoud van een klein stukje gras.
 • Ook hebben we rekening te houden met de voorwaarden die hieronder staan.

Geplande laadpaal-locaties 

Eigen oplaadpunt

Heeft u geen eigen oprit en wilt u een oplaadpunt aanvragen bij uw woning? Dan kunt u een laadpaal aanvragen. 

Openbaar laadpunt (laadpaal) aanvragen

Hier zijn volgende voorwaarden aan verbonden: 

 • U beschikt over een elektrisch of plug- in hybride voertuig. 
 • U bent inwoner van de gemeente Beuningen.
 • U woont in de bebouwde kom.
 • U kunt alleen een  openbare laadpaal aanvragen als u niet op eigen terrein kunt laden.
 • Er is geen laadpaal binnen 250m loopafstand gepland of gerealiseerd. 

Opladen met een verlengd persoonlijke aansluiting (VPA)

Er zijn mensen die een kabel hebben liggen tussen de private aansluiting aan huis en de auto die op een openbare parkeerplaats staat. 
Met het nieuwe beleid is het niet langer mogelijk om dit aan te leggen. Zo'n aansluiting zorgt voor gevaarlijke situaties in de publieke ruimte. Bijvoorbeeld dat mensen erover struikelen, met de rolstoel niet overheen kunnen of het beschadigt het groen en de stoep. Had u zo'n aansluiting voor het nieuwe beleid? Houdt u zich dan aan de voorwaarden.

Meer informatie