Verkeer en vervoer

De gemeente heeft verschillende taken als het gaat om verkeerszaken. Denk bijvoorbeeld aan het informeren over wegwerkzaamheden, gladheidsbestrijding of het maken van parkeerbeleid. Als inwoner heeft u zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid.

 • Mobiliteitsbeleid 2023-2035

  We werken aan een nieuw mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. Op verschillende momenten in dit proces leverden inwoners, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en bedrijven input.

 • Actuele wegwerkzaamheden en wegafsluitingen

  Bekijk de actuele wegwerkzaamheden en wegafsluitingen door evenementen in de regio.

 • Doorfietsroute Nijmegen - Beuningen: Batavierenpad

  Tussen Beuningen en Nijmegen ligt het Batavierenpad. Dit is de doorfietsroute tussen Beuningen en Nijmegen.

 • Elektrisch rijden

  De gemeente Beuningen vindt het belangrijk duurzaam vervoer aantrekkelijk te maken. Daarom stimuleren wij het gebruik van elektrisch vervoer met oplaadpunten.

 • Gladheidsbestrijding

  Als het door weeromstandigheden glad wordt, mag de gemeente strooien. Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouder het gladheidbestrijding programma vast.

 • Hard rijden door de straat

  De laatste decennia is er landelijk een verslechtering van het verkeersgedrag bij veel weggebruikers. Wij krijgen regelmatig meldingen over hardrijden. Het is vervelend dat sommige weggebruikers zich niet aan de snelheid houden. Dit kan ergernis opwekken en geeft mensen een onveilig gevoel in het verkeer.

 • Parkeerontheffing

  Bewoners, bedrijven of bouwers in de blauwe zone komen in sommige gevallen in aanmerking voor een parkeerontheffing. Zij kunnen daarmee tijdens winkeluren een auto langer dan twee uur parkeren. Op deze pagina leest u meer.