Verkeer en vervoer

De gemeente heeft verschillende taken als het gaat om verkeerszaken. Denk bijvoorbeeld aan het informeren over wegwerkzaamheden, gladheidsbestrijding of het maken van parkeerbeleid. Als inwoner heeft u zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid.

 • Mobiliteitsbeleid 2023-2033

  24 augustus 2023

  We werken aan een nieuw mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. Op verschillende momenten dit jaar leverden inwoners, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en bedrijven input.

 • Actuele wegwerkzaamheden

  Bekijk de actuele wegwerkzaamheden in de regio.

 • Elektrisch rijden

  De gemeente Beuningen vindt het belangrijk duurzaam vervoer aantrekkelijk te maken. Daarom stimuleert zij het gebruik van elektrisch vervoer met oplaadpunten.

 • Fiets- en voetveer

  In de lente en zomer vaart het fiets- en voetveer ‘H4 de Weerder’ tussen Beuningen en Slijk-Ewijk.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Heeft u een fysieke beperking? Dan kunt u met uw gehandicaptenparkeerkaart een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

 • Gladheidsbestrijding

  Als het door weeromstandigheden glad wordt, mag de gemeente strooien. Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouder het gladheidbestrijding programma vast.

 • Hard rijden door de straat

  Helaas rijden mensen soms te hard door uw straat. Het is vervelend dat sommige weggebruikers zich niet aan de snelheid houden. Dit kan ergernis opwekken. We krijgen veel meldingen hierover. Wat moet u weten?

 • Parkeerontheffing

  Bewoners, bedrijven of bouwers in de blauwe zone komen in sommige gevallen in aanmerking voor een parkeerontheffing. Zij kunnen daarmee tijdens winkeluren een auto langer dan twee uur parkeren. Op deze pagina leest u meer.

 • Snelfietsroute Nijmegen - Beuningen: Batavierenpad

  Tussen Beuningen en Nijmegen ligt het Batavierenpad. Dit is de snelfietsroute tussen Beuningen en Nijmegen.