Omgeving

 • Archeologische waardenkaarten

  Archeologie is de wetenschap die zich bezig houdt met de in de bodem aanwezige resten van menselijk handelen in het verleden. Archeologie is daarmee een deel van het wijdere begrip ‘cultuurhistorie’.

 • Groen

  Alles over het groenonderhoud in de gemeente Beuningen: vervanging, snoeien en vegen. Verder een overzicht van groenprojecten. En tips over wat u zelf kunt doen om uw woonomgeving en de gemeente groen te houden.

 • Honden

  In de gemeente zijn er verschillende regels en voorzieningen voor honden en hun bezitters.

 • Houtstook

  Een vuurtje stoken kan gezellig zijn, maar er komen ook veel ongezonde stoffen vrij, zoals fijnstof. Dit is slecht voor het milieu en voor uw gezondheid. Hier vindt u stookfeiten, waarin u ziet welk effect houtrook heeft. Ook staan er tips die u kunnen helpen om slimmer te stoken.

 • Luchtkwaliteit Weurt

  De gemeente Beuningen en Nijmegen vinden het belangrijk om nieuws te delen rondom luchtkwaliteit in uw wijk. Daarom delen we op deze pagina belangrijke documenten, bijeenkomsten van de gemeenteraad en stappen van de gemeente(n) en partners.

 • Melding omgeving

  Losse stoeptegel? Verstopt riool? Kapotte lantaarnpaal? Geef uw melding aan ons door.

 • Openbare verlichting

  In de gemeente Beuningen staan ruim 5434 lantaarnpalen. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van deze openbare verlichting.

 • Riool

  Is uw woning of bedrijf nog niet aangesloten op de riolering? Of is uw riool verstopt? Vraag de gemeente om advies. Als u het riool gebruikt betaalt u rioolheffing.

 • Samen in de buurt

  Vindt u uw buurt belangrijk? Woont u graag in een schone en nette omgeving? Ga dan samen met uw buurtgenoten aan de slag in uw wijk. Bekijk op deze pagina bestaande initiatieven of geef uw eigen (buurt)initiatief door.

 • Subsidie verwijderen rookkanaal

  Heeft u een houtgestookte haard of kachel in uw woning of pand en wilt u deze en het rookkanaal verwijderen? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen tussen 1 april 2024 en 31 oktober 2025 zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

 • Verkeer en vervoer

  De gemeente heeft verschillende taken als het gaat om verkeerszaken. Denk bijvoorbeeld aan het informeren over wegwerkzaamheden, gladheidsbestrijding of het maken van parkeerbeleid. Als inwoner heeft u zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid.

 • Water

  In de gemeente Beuningen is veel water aanwezig. Denk aan sloten in de kernen en het buitengebied, maar ook aan de zandwinplassen, grindgaten en de rivier de Waal.