Openbare verlichting

In de gemeente Beuningen staan ruim 5434 lantaarnpalen. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van deze openbare verlichting.

Licht waar nodig, donker waar mogelijk

In Beuningen plaatsen we openbare verlichting vooral voor de verkeersveiligheid en in sommige situaties ook voor sociale veiligheid en leefbaarheid. Teveel verlichting is echter niet goed; het verstoort ons ritme en dat van de natuur. Daarnaast gebruikt het onnodig veel energie. In Beuningen gebruiken we het motto ‘licht waar nodig, donker waar mogelijk’. We plaatsen openbare verlichting als het echt nodig is en er geen alternatieven zijn. Bovendien dimmen we ’s avonds en ’s nachts waar dit mogelijk is. Zo voorkomen we lichthinder en besparen we energie.

Verlichting op fiets- en voetpaden

We verlichten niet alle wegen, fietspaden en voetpaden. In Beuningen verlichten we alleen snelfietsroutes en doorgaande fietsroutes binnen de bebouwde kom. 's Nachts dimmen we de verlichting op deze fietspaden. Openbare voetpaden verlichten we alleen als ze woonwijken verbinden of als het doorgaande paden zijn en er voldoende sociale controle is. Andere voetpaden, achterpaden en recreatieve fietspaden verlichten we niet.

Meldingen en vragen

Is er iets kapot aan de openbare verlichting of heeft u een vraag? Geef dit via het digitale meldingsformulier aan ons door. Vergeet bij een kapotte lantaarnpaal niet het nummer van deze paal door te geven. Dit nummer staat op de lantaarnpaal op ongeveer 2,5 meter hoogte. Zo weten wij precies over welke lantaarnpaal uw melding gaat.