Verkeer en vervoer

De gemeente heeft verschillende taken als het gaat om verkeerszaken. Denk bijvoorbeeld aan het informeren over wegwerkzaamheden, gladheidsbestrijding of het maken van parkeerbeleid. Als inwoner heeft u zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid.

 • Hard rijden door de straat

  De laatste decennia is er landelijk een verslechtering van het verkeersgedrag bij veel weggebruikers.

 • Laadpaal aanvragen

  Rijdt u in een elektrische of hybride auto of wilt u dat op korte termijn doen? Dan kunt u een openbare laadpaal in uw eigen buurt aanvragen.

 • Actuele wegwerkzaamheden

  Bekijk de actuele wegwerkzaamheden en wegafsluitingen door evenementen in de regio.

 • Doorfietsroute: Batavierenpad

  Tussen Beuningen en Nijmegen ligt doorfietsroute het Batavierenpad.

 • Elektrisch rijden

  De gemeente Beuningen vindt het belangrijk duurzaam vervoer aantrekkelijk te maken. Daarom stimuleren wij het gebruik van elektrisch vervoer met oplaadpunten.

 • Gladheidsbestrijding

  In de winterperiode houdt de strooiploeg van de gemeente Beuningen de hoofdwegen begaanbaar. De strooiploeg rijdt van wijk naar wijk.

 • Mobiliteitsbeleid tot 2035

  We werken aan een nieuw mobiliteitsbeleid voor de komende jaren.

 • Parkeerontheffing

  In het centrum van Beuningen geldt een blauwe zone (parkeerschijfzone).