Hard rijden door de straat

De laatste decennia is er landelijk een verslechtering van het verkeersgedrag bij veel weggebruikers. Wij krijgen regelmatig meldingen over hardrijden. Het is vervelend dat sommige weggebruikers zich niet aan de snelheid houden. Dit kan ergernis opwekken en geeft mensen een onveilig gevoel in het verkeer.

Wat kunt u doen?

Aan de slag met de buurt

U kunt samen met Veilig Verkeer Nederland een bewustwordingscampagne starten tegen hardrijden. Kijk voor meer informatie op het participatiepunt van VVN. Ook kunt u het onderwerp bespreken met uw buurtgenoten. Vaak is het zo dat juist de mensen die bekend zijn met de straat te hard rijden, bedoeld en onbedoeld. Zie ook in deze overzichtelijke flyer van VVN hoe u makkelijk kunt meedoen aan veilig verkeer. 

Materialen bestellen

Wij helpen u graag met gedragsmaatregelen om aandacht te vragen voor snelheid in uw buurt. U kunt bij ons terecht voor:

 • Snelheidsstickers voor op uw vuilnisbak.
 • Posters voor achter uw raam.
 • Remwegfolders bestellen om uit te delen aan automobilisten in uw buurt.

Gaat u samen met uw buurt aan de slag? Dan kunt u bij ons ook een verzoek indien om:

 • Een snelheidsdisplay op te hangen.
  • Dit is niet op alle locaties mogelijk en het display heeft een beperkte beschikbaarheid.
 • Een spandoek op te hangen.
  • Er moet een geschikte plaats aanwezig zijn om het spandoek te bevestigen.

Geef uw bestelling door via verkeer@beuningen.nl.

Wat doen wij?

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, kijken we eerst naar maatregelen voor de gevaarlijkste wegen in onze gemeente.

Wij krijgen vaak de vraag of we iets aan de straat kunnen veranderen. Bijvoorbeeld drempels aanleggen of extra verkeersborden plaatsen. Helaas kunnen we dit niet (altijd) doen vanwege regels waaraan we ons moeten houden. Ook zitten er nadelen aan (zoals trilling en geluidshinder) en hebben we als gemeente niet genoeg middelen om op alle gemelde plekken maatregelen te nemen. Tot slot is het goed om te beseffen dat ook maatregelen zoals drempels een gedragsmaatregel zijn. Als mensen niet bereid zijn hun gedrag aan te passen dan is de effectiviteit van drempels beperkt.

Soms kunnen we als gemeente een maatregel niet uitvoeren, omdat dit buiten onze bevoegdheid valt. Bijvoorbeeld het plaatsen van flitspalen. Deze zijn in eigendom van het Openbaar Ministerie. Zij bepalen de plaatsing ervan en doen dit nooit langs 30 km-wegen.

Als gemeente kunnen we wel inspelen op veiliger verkeersgedrag. Dat doen we door:

 • Aan de politie te vragen om extra te controleren op plekken waar we zien en horen dat er te hard gereden wordt.
 • Een tijdje een snelheidsdisplay op te hangen. Dit doen we alleen op doorgaande wegen en niet in doodlopende of kleinere straten.
 • De landelijke campagnes van 'Kom veilig Thuis' op LED-informatieschermen langs de drie toegangswegen te plaatsen. Ook publiceren we dit bij de rotonde Schoenaker-Van Heemstraweg in Beuningen.
 • Materialen van landelijke campagnes te delen met (sport)scholen en andere instellingen.
 • Fietsverlichtingsacties of fietsinformatiedagen te houden samen met ROV Oost-Nederland.