Elektrisch rijden

De gemeente Beuningen vindt het belangrijk duurzaam vervoer aantrekkelijk te maken. Daarom stimuleren wij het gebruik van elektrisch vervoer met oplaadpunten.

Openbare oplaadpunten

U vindt in de gemeente 90 openbare oplaadplekken (voorjaar 2024). Langs de snelwegen in de omgeving (A15, A50, A73) staan ook al veel snellaadstations klaar voor gebruik. Bekijk een actueel overzicht van alle oplaadpunten en de status. 

 • U activeert de oplaadpalen met verschillende laadpassen.
 • Maakt u gebruik van een openbaar oplaadpunt en heeft u het voertuig opgeladen? Maak de parkeerplaats dan zo snel mogelijk weer vrij voor andere mensen die willen opladen.
 • Er zijn twee laadpunten per laadpaal om uw auto op te laden. 
 • Bel bij storingen het servicenummer op de laadpaal. 

De gemeente Beuningen gaat ook een aantal oplaadpalen in de openbare ruimte zetten. U kon tot en met 3 april 2022 uw mening geven over de locaties voor deze oplaadpalen. 

Voordat de laadpaal echt wordt geplaatst, wordt een officieel besluit genomen, een verkeersbesluit. In dit besluit staat waarom we tot deze specifieke locatie zijn gekomen. Weten als zo’n besluit gepubliceerd wordt en hoe u hierop kunt reageren? Lees meer over bekendmakingen.

 • In principe geldt dat algemene wensen (wensen van de meerderheid) boven individuele wensen gaan. 
 • Soms zijn verschillende belangen tegenstrijdig. We wegen deze dan zo goed mogelijk af. Veiligheid en goede toegankelijkheid wegen dan bijvoorbeeld zwaarder dan het behoud van een klein stukje gras.
 • Ook hebben we rekening te houden met de voorwaarden die hieronder staan.

Eigen oplaadpunt

Heeft u geen eigen oprit en wilt u een oplaadpunt aanvragen bij uw woning? Dan kunt u een laadpaal aanvragen. 

Openbaar laadpunt (laadpaal) aanvragen

Hier zijn volgende voorwaarden aan verbonden: 

 • U beschikt over een elektrisch of plug- in hybride voertuig of heeft er een besteld. 
 • U bent inwoner van de gemeente Beuningen.
 • U woont in de bebouwde kom.
 • U kunt alleen een  openbare laadpaal aanvragen als u niet op eigen terrein kunt laden.
 • Er is geen laadpaal binnen 250 meter loopafstand gepland of gerealiseerd. 

Opladen met een verlengd persoonlijke aansluiting (VPA)

Er zijn mensen die een kabel hebben liggen tussen de private aansluiting aan huis en de auto die op een openbare parkeerplaats staat. 
Met het nieuwe beleid is het niet langer mogelijk om dit aan te leggen. Zo'n aansluiting zorgt voor gevaarlijke situaties in de publieke ruimte. Bijvoorbeeld dat mensen erover struikelen, met de rolstoel niet overheen kunnen of het beschadigt het groen en de stoep. Had u zo'n aansluiting voor het nieuwe beleid? Houdt u zich dan aan de voorwaarden.

Voorwaarden Verlengd persoonlijke aansluiting (VPA)

In sommige gevallen kunt u een verlengd persoonlijke aansluiting aanleggen. De voorwaarden leest u op deze pagina.

 • U mag laadkabels niet over fietspaden of rijbanen neerleggen;
 • U mag laadkabels niet door openbaar groen neerleggen;
 • Het is niet toegestaan om laadkabels in de lengterichting van een voetpad aan te brengen;
 • Laadkabels die een voetpad kruisen zijn zo kort mogelijk en haaks op de looprichting aangebracht;
 • Laadkabels die een voetpad kruisen zijn strak en vlak over de verharding aangebracht (om struikelgevaar te minimaliseren);
 • Laadkabels die een voetpad kruisen zijn goed zichtbaar, zowel overdag als ’s nachts;

Gebruiksvoorwaarden

 • Het is niet toegestaan om met laadkabels een voetpad te kruisen wanneer er niet actief opgeladen wordt (omdat de kabel niet aangesloten is of batterij al vol is)
 • Het is niet toegestaan om een VPA aan te leggen, wanneer men parkeergelegenheid (oprit, garagebox, carport, …) op eigen terrein heeft;
 • Laadkabels die op openbare ruimte liggen mogen geen schade aanbrengen aan de openbare ruimte;
 • Openbare parkeerruimte kan niet worden gereserveerd, dan wel geclaimd, ten behoeve van het opladen van een elektrisch voertuig vanuit een VPA;
 • De eigenaar van de laadkabel is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle mogelijke gevolgen van het aanbrengen van de laadkabel in de openbare ruimte.

Meer informatie