De gemeente Beuningen maakt haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten digitaal bekend in het Gemeenteblad of Staatscourant.

Meer informatie

  • Bekijk de bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Lees ook hoe u kunt zoeken in officiële bekendmakingen.
  • Wilt u een bekendmaking of verordening bekijken op het gemeentehuis? Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 024.
  • Wilt u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen in uw buurt of wijk? Kijk bij Berichten over uw buurt op Overheid.nl.
  • Inwoners van 25 jaar of ouder, die hun e-mailadres hebben opgegeven in MijnOverheid, ontvangen automatisch meldingen over hun buurt of wijk.