Groen

Op verschillende plekken in de buurt pakken we het groen aan. Denk daarbij aan het vervangen van bomen en ander groen. Er zijn op een aantal plekken bomen die weinig ruimte hebben, waardoor bijvoorbeeld de tegels omhoog komen.

Waarom gaat de gemeente Beuningen bomen kappen? 

De Vording 2 en 3, een wijk uit de jaren 70/80, is toe aan vernieuwing. Het is tijd om de wijk aan te pakken en weer toekomstbestendig te maken. We willen dan ook dat het groen en de bomen straks weer zonder problemen minimaal 30 jaar meekunnen. Sommige bomen hebben nu te weinig groeiruimte. Ze groeien hierdoor nauwelijks en zien er slecht uit. Bij andere bomen zorgt de beperkte groeiruimte voor opdruk van tegels door wortels. Deze bomen verwijderen of vervangen we daarom.

Welke bomen worden gekapt en welke vervangt de gemeente? 

In de definitieve ontwerpen staan welke bomen de gemeente in gedachte heeft om te kappen en/of te vervangen. Kijk voor de eerste ontwerpen op de website over de Vording. 

Wat voor bomen komen er in de plaats van de gekapte bomen? 

Een aantal bomen blijft in de wijk staan en een aantal bomen kappen we en/of vervangen we. Bij het vervangen van bomen kiezen we voor bomen die in de wijk passen. Wat voor soorten dit worden, laten we u op een later moment weten. 

Wat voor groen komt er in de wijk? 

Wat voor soorten groen er in de wijk komen, laten we u op een later moment weten. 

Waarom blijven op sommige plekken de bomen wel staan en op andere plekken niet? 

Bij het bepalen welke bomen weggaan en waar bomen opnieuw komen te staan is gekeken naar: 

  • Ruimte voor bomen om te groeien
  • Erfgrenzen 
  • Veiligheid 

Een aantal bomen kunnen nog langere tijd mee en passen bij het straatbeeld. Een aantal bomen passen niet meer in de straat en zijn te groot. Deze verwijderen en/of vervangen we. De bomen die we kappen, vervangen we door jongere en kleinere bomen. We behouden graag een groene uitstraling voor onze gemeente. Ook bomen dragen bij aan een duurzame toekomst. Ze zorgen onder meer voor verkoeling, filteren fijnstof uit de lucht en nemen veel CO2 op.

Wat gaat er gebeuren met de bomen aan de Burgemeester Blessinglaan? 

We willen dat het groen en de bomen in de wijk na de omvorming weer zonder problemen dertig jaar meekan. De bomen langs de Burgemeester Blessinglaan zijn gezond, maar nu al erg groot en ze groeien nog door. Op den duur zullen de bomen voor problemen gaan zorgen. Bijvoorbeeld door opdruk van het straatwerk en schuttingdelen. Daarom gaan we de bomen vervangen.

Blijven de grote bomen in het skateparkje aan de Burgemeester Blessinglaan staan? 

Ja, in het parkje zelf wel. De elzen direct aan de weg verwijderen.  

Wat gebeurt er met de bomen in de Directeur Trompstraat, het veldje bij De Bas, hoek Cornet- Directeur Trompstraat en Tuba? Deze bomen geven overlast en we zijn bang voor angst en schade bij storm. 

We gaan hier nog eens kritisch naar kijken in de verdere uitwerking van de definitieve ontwerpen. 

Wat gaan jullie doen met de bomen in de Trompet, Fagot, Gitaar en Triangel? 

De Triangel en de pleintjes aan de Trompet, Fagot en Gitaar krijgen groot onderhoud aan het riool. We breken de straten open. Dat is meteen een mooi moment om die anders in te richten. Graag praten we hierover met omwonenden. De omwonenden benaderen we hiervoor in het najaar.

Waarom komt er een boom voor mijn deur? Waarom komt er een groenvak voor mijn deur? 

Bij het ontwerp is gekeken naar een goede verdeling van de groenvlakken door de straat. We moeten ook rekening houden met parkeerplaatsen, uitritten en voldoende ruimte voor et groen. Ook voor de beleving van groen en de verkoelende werking van de schaduw is een regelmatige verdeling belangrijk. 

We behouden graag een groene uitstraling voor onze gemeente. Ook bomen dragen bij aan een duurzame toekomst. Ze zorgen onder meer voor verkoeling, filteren fijnstof uit de lucht en nemen veel CO2 op. 
We zorgen er voor dat er een goede verdeling van bomen in de openbare ruimte. Ook moet de boom voldoende ruimte hebben om te kunnen groeien. 
Bij het plaatsen van de bomen kunnen we dus geen rekening houden met wensen van het plaatsen van zonnepanelen. 

Er staan bomen in de straat die veel rotzooi geven

Bewoners gaven aan dat er bomen staan in de straat die rotzooi geven. In de eerste ontwerpen staat aangegeven welke bomen we verwijderen.

  • We een aantal bomen en daarvoor komen op die plekken geen boom terug.
  • Op een aantal plekken verwijderen we bomen en planten we nieuwe terug. Deze bomen gaan we vervangen voor andere bomen. Wat voor bomen dit worden, hebben we nog niet besloten. Als we hierin een keuze gaan maken, kiezen we voor boomsoorten geschikt zijn voor die plek. Ook zorgen we ervoor dat de bomen voldoende ruimte hebben om te groeien.  

Openbaar groen ziet er verwilderd uit/ er ligt afval in het openbaar groen 

We gaan het groen op een aantal plekken aanpassen. We weten uit ervaring dat in groenvakken die er netjes uitzien mensen minder snel afval dumpen. 

Ziet u dat iemand afval dumpt? Spreek deze persoon er dan op aan. 

Huurt u uw woning via Woonwaarts? Dan neemt u contact op met hen. 

Er zijn ook een aantal wijkhelden van de Dar actief in de wijk. Zij gaan zo nu en dan op pad om het vuil op te ruimen. Wilt u hen helpen? Neem contact op met de Dar.

Afval dumpen is helaas wel moeilijk te bestrijden. BOA’s kunnen alleen optreden als ze iemand op heterdaad betrappen. 

Hoe zit het met de locaties van het groen? 

De locaties van het groen mogen niet in de weg zitten met bestaande inritten of in bochten van kruisingen en zijwegen. Hier toetsen we het ontwerp op. Op sommige plekken heeft het groen de functie om het verkeer af te remmen. Het vormt daar bijvoorbeeld een versmalling.

In de Vording is er veel onkruid. Hoe komt dit? 

Het groenbeheer en het vegen van straten en trottoirs voert een aannemer voor de gemeente uit. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over het kwaliteitsniveau. In de wijken gebeurt het verwijderen van onkruid op CROW-niveau C (A+ is het hoogste niveau en D is het laagst). De gemeenteraad bepaalde dit niveau. Bij niveau C mag er best wat onkruid staan. 

De perkjes rondom het speelveld aan de Burgemeester Blessinglaan zijn rommelig. Wat doen jullie hiermee? 

Het groenbeheer en het vegen van straten en trottoirs voert een aannemer voor de gemeente uit. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over het kwaliteitsniveau. In de wijken gebeurt het verwijderen van onkruid op CROW-niveau C (A+ is het hoogste niveau en D is het laagst). De gemeenteraad bepaalde dit niveau. Bij niveau C mag er best wat onkruid staan. 

Er staan brandnetels en een grote berenblauw bij de Burgemeester Sprengerlaan. Wat doen jullie hieraan? 

De berenklauw halen we weg. Brandnetels halen we niet weg. 
Het groenbeheer en het vegen van straten en trottoirs voert een aannemer voor de gemeente uit. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over het kwaliteitsniveau. In de wijken gebeurt het verwijderen van onkruid op CROW-niveau C (A+ is het hoogste niveau en D is het laagst). De gemeenteraad bepaalde dit niveau. Bij niveau C mag er best wat onkruid staan. 

De bomen in de Banjo blijven staan. Is verplaatsen een optie gelet op de parkeerruimte? Er is 1 boom weggehaald door een bewoner komt er een nieuwe boom voor terug? 

Helaas helpt het verplaatsen van de boom op deze plek niet bij het creëren van extra parkeerruimte. 
We besloten om in de Banjo de bomen te laten staan. 
We zetten in de zijstraat extra bomen. 

Hoe zit het met bomen en eventuele zonnepanelen die ik wil aanschaffen? 

We behouden graag een groene uitstraling voor onze gemeente. Ook bomen dragen bij aan een duurzame toekomst. Ze zorgen onder meer voor verkoeling, filteren fijnstof uit de lucht en nemen veel CO2 op. 
We zorgen er voor dat er een goede verdeling van bomen in de openbare ruimte. Ook moet de boom voldoende ruimte hebben om te kunnen groeien. 
Bij het plaatsen van de bomen kunnen we dus geen rekening houden met wensen van het plaatsen van zonnepanelen. 

Wilt u advies over zonnepanelen of andere duurzame maatregelen? Neem dan contact op met het Regionaal Energieloket. U kunt ook een bezoek brengen aan het loket op iedere maandagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur in de Lèghe Polder, Schoolstraat 16 in Beuningen. 

Worden bomen die gekapt worden, en niet in de wijk passen, ergens anders geplaatst?

De gemeente compenseert alle gekapte bomen. Dat kan helaas niet altijd op dezelfde locatie. In dat geval worden de bomen ergens anders geplant. We hebben de ambitie om dit zo snel mogelijk te doen. Maar het is afhankelijk van bijvoorbeeld beschikbare locaties en plantseizoen. Aanplant kan niet in elk seizoen. 

Komen de bomen terug in de buurt van de skatebaan? 

Hier gaan we naar kijken. 

Kapvergunning

Voor het verwijderen van bomen vragen we een kapvergunning aan. De aanvraag van de vergunning publiceren we op de website www.overheid.nl. Houd deze website in de gaten als u meer wilt weten over de kapvergunning. Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen in uw buurt of wijk? Meld u dan aan voor de gratis e-mailservice bekendmakingen via overuwbuurt.overheid.nl.

Wilt u een bekendmaking of verordening bekijken op het gemeentehuis? Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 14 024.

De bomen van de gemeente hebben schade aangebracht aan mijn terrein, omdat de wortels van de bomen in mijn tuin/riool groeien. Wat kan ik hiermee? 

Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of wortels op uw terrein groeien. U mag de wortels afkappen (op basis van het burenrecht, artikel 5.44 van het Burgerlijk Wetboek). Let wel op dat u niet de hele dikke wortels kapt (tot 2 cm doorsnede mag wel). Deze wortels zorgen er namelijk voor dat de boom blijft staan en dat deze gezond blijft. Het beste is daarom om regelmatig te controleren zodat de wortels niet de kans krijgen om dik te worden. 
De gemeente is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die is ontstaan door ingroei van wortels. 

Uitleg burenrecht (artikel 5.44 van het Burgerlijk Wetboek)

  • Bomen mogen niet binnen een afstand van twee meter van de erfgrens staan. Tenzij hier toestemming voor is gegeven of er lokaal een kleinere afstand is toegestaan. De afstand van twee meter geldt niet wanneer de bomen op gebied staan van de gemeente. Bomen mogen dus kort aan de erfgrens staan. 
  • Wanneer de bomen takken of wortels hebben die over de erfgrens groeien, mag de eigenaar van dat terrein deze afhakken. Dit mag alleen past nadat hij de eigenaar van de boom (bijvoorbeeld gemeente) gevraagd heeft om dit te doen. 
  • Vruchten van bomen, die op uw terrein vallen, worden uw eigendom.