Bouwen en wonen

 • Bekendmakingen

  De gemeente Beuningen maakt haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten digitaal bekend in het Gemeenteblad of Staatscourant op de website overheid.nl.

 • Bouwen en verbouwen

  Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen? Bekijk dan op deze pagina wat u moet doen.

 • Bouwprojecten in de gemeente Beuningen

  Hier leest u meer over bouwprojecten in de gemeente Beuningen.

 • Een woning huren in de gemeente Beuningen

  In de gemeente zijn drie woningcorporaties die huizen verhuren aan particulieren.

 • Energieloket Beuningen

  In onze gemeente hebben we een energieloket: Energieloket Beuningen. Medewerkers van dit loket helpen u als inwoner graag om energie te besparen en om uw huis en te verduurzamen. Dat is goed voor uw portemonnee en beter voor het milieu.

 • Inzage bouwtekeningen en bouwplannen

  Wordt er bij u in de buurt gebouwd? U kunt die plannen en tekeningen opvragen.

 • Kavel kopen

  Wilt u een kavel kopen? Vraag naar de mogelijkheden bij de gemeente. De gemeente is met ingang van november 2022 gestopt met de verkoop van zogenaamd ‘snippergroen’ (kleine groenstroken die grenzen aan particuliere percelen).

 • Leges

  Leges zijn vergoedingen die u betaalt voor allerlei administratieve handelingen die de gemeente voor u doet. Met de leges betalen we de kosten die we maken om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente hiermee winst maakt.

 • Monumentensubsidie

  Heeft u een monument dat u wilt onderhouden of restaureren? Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.

 • Omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als u wilt (ver)bouwen.

 • Principeverzoek

  U heeft een bouwplan en wil weten of het kans van slagen heeft.

 • Rioolaansluiting

  Voor het lozen van vuilwater moet uw gebouw of woning een aansluiting hebben op het openbaar riool. De gemeente zorgt voor aansluiting van het privéterrein op het openbaar riool.

 • Sloop melden

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een melding doen. 

 • Starterslening

  Een starterslening is een extra hypotheek van de gemeente (naast een andere hypotheek).

 • Toekomstbestendig Wonen

  Met deze lening kunnen particuliere woningeigenaren financiering krijgen voor het verduurzamen van het huis, het levensloopbestendig maken van de woning en asbestverwijdering.

 • Toekomstbestendig Wonen lening VvE

  Met deze lening kunnen particuliere woningeigenaren vanuit een VvE financiering krijgen voor het verduurzamen van hun huis of gezamenlijke ruimten, het levensloopbestendig maken van hun woning en asbestverwijdering.

 • Vergoeding planschade

  U kunt een verzoek tot tegemoetkoming in geleden planschade indienen bij de gemeente om de waardedaling of het inkomensverlies financieel te compenseren.

 • Welstand

  Heeft u (ver)bouwplannen en heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig? Dan heeft u ook een welstandsadvies nodig.