Bouwen en wonen

 • Bekendmakingen

  De gemeente Beuningen maakt haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten digitaal bekend in het Gemeenteblad of Staatscourant op de website overheid.nl.

 • Bestemmingsplannen

  In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd mag worden.

 • Blijverslening

  Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

 • Bouwen en verbouwen

  Heeft u plannen om te bouwen of te verbouwen? Controleer of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Duurzaam wonen

  Energiebesparende maatregelen in en rond uw woning zorgen voor meer wooncomfort en een lagere energierekening.

 • Duurzaamheidslening

  Op dit moment is het helaas niet mogelijk om een Duurzaamheidslening aan te vragen bij de gemeente Beuningen. In 2019 vernieuwen we de Duurzaamheidslening en Blijverslening. Deze regelingen voegen we samen tot de ‘Toekomstbestendig Wonen lening’. Het college van B&W stemde op dinsdag 14 mei hiermee in. Hieronder leest u meer.

 • Ecowieck Ewijk

  17 juni 2019

  Ten westen van Beuningen, in de wijk Keizershoeve in Ewijk komt een gloednieuwe wijk. Een ecowijk. Er is hier ruimte voor 70 woningen. Bent u nieuwsgierig naar wat een ecowijk is of wilt u hier misschien komen wonen? Lees hieronder dan meer.

 • Inzage bouwtekeningen

  Wordt er bij u in de buurt gebouwd? U kunt die plannen en tekeningen opvragen.

 • Kavel of groenstrook kopen

  Wilt u een kavel of een groenstrook grenzend aan uw eigen kavel kopen? Vraag naar de mogelijkheden bij de gemeente.

 • Monumentensubsidie

  Heeft u een monument dat u wilt onderhouden of restaureren? Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.

 • Omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Bijvoorbeeld als u wilt (ver)bouwen.

 • Sloop melden

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een melding doen. 

 • Starterslening

  Een starterslening is een extra hypotheek van de gemeente (naast een andere hypotheek).

 • Vergoeding planschade

  U kunt een verzoek tot tegemoetkoming in geleden planschade indienen bij de gemeente om de waardedaling of het inkomensverlies financieel te compenseren.

 • Welstand

  Heeft u (ver)bouwplannen en heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig? Dan heeft u ook een welstandsadvies nodig.