Woonwagenstandplaats

De gemeente heeft een wachtlijst voor mensen die een standplaats op Wilgenoord willen kopen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven.

Als een standplaats vrijkomt, bieden we deze aan degene aan die bovenaan de wachtlijst staat.

We bieden een standplaats pas aan, als deze vrijgekomen is. De mensen die nu een standplaats huren, kunnen deze gewoon blijven huren. Via onderstaande knop komt u bij het inschrijfformulier.

Inschrijven wachtlijst standplaats Wilgenoord

Kosten

 • Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving.

Voorwaarden

 • Om u in te kunnen schrijven, moet u minimaal 18 jaar zijn.
 • U de Nederlandse nationaliteit bezitten, op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander worden behandeld óf vreemdeling zijn en rechtmatig verblijf in Nederland hebben als bedoeld in artikel 8, onderdelen a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.

Bijzonderheden

Bij de bepaling van de volgorde op de wachtlijst, houden we rekening met familieverbanden, dit heet ook wel het ‘afstammingsbeginsel’. De volgorde is:

 • Kinderen of kleinkinderen die sinds hun geboorte als kind altijd op deze locatie hebben gewoond. Zij wonen dus nog bij hun ouders of grootouders in.
 • Kinderen of ouders van bewoners van deze locatie die nu in een woning of op een andere woonwagenlocatie wonen.
 • Een woonwagenbewoner die al meer dan drie jaar inwoont bij iemand anders op deze locatie.
 • Een woonwagenbewoner die in deze gemeente woont waar de standplaats vrijkomt.
 • Overige familieleden van de bewoners op deze woonwagenlocatie.
 • Een woonwagenbewoner die in een van de andere gemeenten woont waar deze regels gelden binnen Gelderland.
 • Overige woonwagenbewoners die een standplaats zoeken.
 • Overige standplaatszoekenden die niet voldoen aan het afstammingsbeginsel.

Meer informatie

 • De volledige regeling over de inschrijving en de volgorde van toewijzing is gepubliceerd. U kunt deze vinden op Overheid.nl.
 • Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via het contactformulier op onze website. Wilt u graag een gesprek met een van onze medewerkers, dan kunt u dit in het contactformulier aangeven. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.