Sloop melden

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Heeft u vragen over bouwregels, het aanvragen van een omgevingsvergunning of bestaande bestemmingsplannen? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Vragen over de procedure van nieuwe bestemmingsplannen en bestemmingsplanwijzigingen stelt u aan de gemeente.

Contactgegevens ODRN

Veel vragen kan de ODRN direct per telefoon of e-mail beantwoorden.

Voorwaarden

 • U moet sloop melden als u
  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • asbest gaat verwijderen
 • Wilt u een monument of een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht slopen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
 • U doet de melding via het Omgevingsloket Online.
 • Gaat u niet alleen slopen maar verbouwen? En heeft u daar een vergunning voor nodig? Dan kunt u de vergunning tegelijkertijd met de sloopmelding indienen.
 • U doet de melding minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden. In speciale gevallen kunt u de melding tot 5 dagen voor de start van de werkzaamheden doen:
  • het gebouw komt anders onnodig leeg te staan
  • het gaat om reparatie of onderhoud aan asbesthoudende delen