Subsidies en leningen

In de gemeente Beuningen zijn veel organisaties actief. Misschien komt uw stichting, vereniging of belangengroep in aanmerking voor een subsidie of lening.

Subsidieregelingen en leningen

Overzicht van gemeentelijke subsidies en leningen die inwoners, ondernemers, stichtingen, verenigingen of belangengroepen kunnen aanvragen.

Lening toekomstbestendig wonen

Met deze lening kunnen particuliere woningeigenaren financiering krijgen voor het verduurzamen van het huis, het levensloopbestendig maken van de woning en asbestverwijdering.

Lening toekomstbestendig wonen voor VvE

Met deze lening kunnen particuliere woningeigenaren vanuit een VvE financiering krijgen voor het verduurzamen van hun huis of gezamenlijke ruimten, het levensloopbestendig maken van hun woning en asbestverwijdering.

Starterslening

Een starterslening is een extra hypotheek van de gemeente (naast een andere hypotheek). De starterslening is bestemd voor de aankoop van een eerste koopwoning. Via de rode knop hieronder vraagt u de starterslening aan.

Subsidie afkoppelen hemelwater

We vergoeden een gedeelte van het aankoopbedrag voor materialen als u uw regenwaterafvoer afkoppelt van het gemend rioolstelsel.

Subsidie compensatie OZB gebruikersdeel vrijwilligersorganisaties met eigen accommodatie

U vraagt deze subsidie gemakkelijk online aan. Maakt u gebruik van inloggen met eHerkenning? Dan kunt u uw aanvraag volgen via Mijn Beuningen Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning  hoe u dit kunt aanvragen. Ook kunt u een aanvraag doen zonder in te loggen. U moet dan een uittreksel van de Kamer van Koophandel als bijlage toevoegen.

eHerkenningSubsidie aanvragen 

Subsidie aanvragen

Subsidie j​​​​​​eugd- en jongerenorganisaties

U vraagt deze subsidie gemakkelijk online aan. Maakt u gebruik van inloggen met eHerkenning? Dan kunt u uw aanvraag volgen via Mijn Beuningen Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning  hoe u dit kunt aanvragen. Ook kunt u een aanvraag doen zonder in te loggen. U moet dan een uittreksel van de Kamer van Koophandel als bijlage toevoegen.

eHerkenningSubsidie aanvragen 

Subsidie aanvragen

Subsidie monumenten

Heeft u een monument dat u wilt onderhouden of restaureren? Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie.

Subsidie natuur, landschap en natuureducatie

Lokale natuurorganisaties kunnen tot € 5.000,- subsidie aanvragen voor de uitvoer van groene projecten. Onder groene projecten verstaan we activiteiten die bijdragen aan het behoud en verbetering van de natuur, het landschap en natuureducatie in onze gemeente.

Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie

U vraagt deze subsidie gemakkelijk online aan. Maakt u gebruik van inloggen met eHerkenning? Dan kunt u uw aanvraag volgen via Mijn Beuningen Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning  hoe u dit kunt aanvragen. Ook kunt u een aanvraag doen zonder in te loggen. U moet dan een uittreksel van de Kamer van Koophandel als bijlage toevoegen.

eHerkenningSubsidie aanvragen 

Subsidie aanvragen

Subsidie verwijderen rookkanaal

Heeft u een houtgestookte haard of kachel in uw woning of pand en wilt u deze en het rookkanaal verwijderen? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen tussen 1 april 2024 en 31 oktober 2025 zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Subsidie sport en bewegen

U vraagt deze subsidie gemakkelijk online aan. Maakt u gebruik van inloggen met eHerkenning? Dan kunt u uw aanvraag volgen via Mijn Beuningen Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning  hoe u dit kunt aanvragen. Ook kunt u een aanvraag doen zonder in te loggen. U moet dan een uittreksel van de Kamer van Koophandel als bijlage toevoegen.

eHerkenningSubsidie aanvragen 

Subsidie aanvragen

Subsidie welzijnsorganisaties

U vraagt deze subsidie gemakkelijk online aan. Maakt u gebruik van inloggen met eHerkenning? Dan kunt u uw aanvraag volgen via Mijn Beuningen Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw aanvraag. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning  hoe u dit kunt aanvragen. Ook kunt u een aanvraag doen zonder in te loggen. U moet dan een uittreksel van de Kamer van Koophandel als bijlage toevoegen.

eHerkenningSubsidie aanvragen 

Voorwaarden

  • Geef aan of het om een eenmalige of jaarlijks terugkerende subsidieaanvraag gaat.
  • Bij de aanvraag dient u verschillende bijlagen in. Deze zijn niet allemaal hetzelfde voor de verschillende subsidies. Het kan een activiteitenplan met begroting zijn of bepaalde facturen van kosten die u heeft gemaakt. Zonder de juiste bijlage(n) nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.
  • Geef in uw aanvraag aan of uw organisatie een budgetovereenkomst of een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met de gemeente. Daarin staan afspraken over de subsidieverstrekking.