Toekomstbestendig Wonen lening VvE

Met deze lening kunnen particuliere woningeigenaren vanuit een VvE financiering krijgen voor het verduurzamen van hun huis of gezamenlijke ruimten, het levensloopbestendig maken van hun woning en asbestverwijdering.

U woont in een fijn appartement met een vereniging van eigenaren (VvE) en u wilt hier graag nog zo lang mogelijk blijven wonen. Soms is het nodig om het pand aan te passen. Bijvoorbeeld door samen met andere leden van de VvE aan de slag te gaan met verduurzaming en onderhoud.

Met de Toekomstbestendig Wonen Lening voor VvE’s kunt u dit samen financieren.

Met deze lening is het mogelijk om investeringen te doen voor:

 • Energiemaatregelen, zoals zonnepanelen en isolatie van uw woning
 • Ingrepen om een woning levensloopbestendig te maken, zoals het aanbrengen van een traplift en het maken van een slaapkamer en badkamer op de begane grond
 • Asbestsanering
 • Funderingsherstel

eHerkenningToekomstbestendig Wonen lening voor VvE's aanvragen

Voorwaarden

U moet altijd minimaal 1 maatregel nemen die gericht is op energiebesparing of het zelf opwekken van energie. Wat deze bijvoorbeeld zijn vindt u in de maatregelenlijst onderaan deze pagina.

 • De lening is voor eigenaren van een bestaande woning of gebouw in de gemeente Beuningen
 • Het minimale bedrag om te lenen is € 2.500 per appartement
 • U bent op de hoogte van de voorwaarden van de Toekomstbestendig Wonen Lening
 • U bent op de hoogte van de voorwaarden van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeente (SVn). Medewerkers van SVn doen bijvoorbeeld een BKR-toetsing
 • U weet dat de gemeente en/of de SVn de lening helemaal of voor een gedeelte kan stoppen, wanneer u aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke verordening niet voldoet
 • De afsluitkosten van de lening bedragen 1% van de hoofdsom met een minimum van € 1.500,-.

Aanvraag

Na uw aanvraag beoordelen we of u voldoet aan de voorwaarden in de verordening. Voldoet uw aanvraag, dan krijgt u een toewijzingsbrief.

Is dit het geval? Vraag dan binnen acht weken de lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeente (SVn). Als uw aanvraag bij het SVn binnen is, heeft u nog drie maanden de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Als uw aanvraag niet binnen drie maanden compleet is en er geen lening tot stand is gekomen, is de toewijzing niet meer geldig en beëindigt SVn uw aanvraag.

Het SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de lening. Hiervoor kijken zij onder andere naar uw financiële situatie.

U krijgt van het SVn te horen of u wel of geen lening krijgt.

Bijzonderheden

 • U kunt de Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen voor een aantal maatregelen. Deze maatregelen vindt u hieronder terug.
 • Gaat u uw woning verbouwen of aanpassen? Controleer dan van tevoren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Is uw woning een monument dan heeft u misschien ook een vergunning nodig.
 • Het is mogelijk om zelf online te controleren of u een vergunning nodig heeft via www.omgevingsloket.nl.
 • Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren, voordat u de Toekomstbestendig Wonen Lening aanvraagt. In een goede offerte staat:
  • Een omschrijving van alle werkzaamheden die u wilt laten doen, van start tot oplevering.
  • Een open begroting. Dat is de hoeveelheid materiaal, aantal uren en de totale kosten van de werkzaamheden (inclusief bijkomende kosten).
  • Bij isolerende maatregelen: een verlaagd BTW-tarief van 9% op de arbeidskosten.
  • Een overzicht van materialen die u gaat aanbrengen. Samen met een certificaat, aantallen en/of oppervlaktes, isolatiewaarden, vermogen en tekeningen of beschrijvingen.

Maatregelen waarvoor u deze lening kunt gebruiken

Algemeen

 • De Toekomstbestendig Wonen Lening heeft als doel de woningvoorraad kwalitatief te verbeteren. Alle aanvragen worden getoetst op doelmatigheid zowel naar de letter als de geest van de regeling.
 • Om in aanmerking te komen voor een Toekomstbestendig Wonen Lening voor maatregelen uit de categorieën 2, 3 en 4, moet minimaal één maatregel worden getroffen uit categorie 1.
 • Deze maatregelenlijst dient als niet-limitatieve inspiratielijst. Overige maatregelen die naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan het doel van de verordening, in het bijzonder aan beperking van de energievraag, ofwel vermindering van de CO2-uitstoot van de woning, ofwel verhoging van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning komen ook in aanmerking.
 • De kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een Toekomstbestendig Wonen Lening, zoals advies-, notaris-, of afsluitkosten kunnen worden meegefinancierd.

Categorie 1: Energiemaatregelen

Om in aanmerking te komen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening moet minimaal één energiemaatregel worden getroffen.

Isolatie

 • Dak-, gevel-, spouwmuur, vloer of bodemisolatie - waarbij de isolatiewaarde overeenkomt met eisen die worden gesteld voor de ISDE-subsidie
 • Hoogrendementsglas, kozijnpanelen en deurisolatie - waarbij de warmtedoorgangscoëfficiënt overeenkomst met eisen die worden gesteld voor de ISDE-subsidie

Ruimteverwarming

 • Infrarood warmtepanelen
 • Lage-temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (Taanvoer) maximaal 55°C bedraagt.
 • HRe-Ketel of Micro-Warmtekrachtkoppeling
 • Warmtepomp
 • Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

Energieproductie

 • Zonnepanelen
 • PVT-panelen
 • Accusysteem voor de opslag van energie in de woning, gekoppeld aan zonnepanelen
 • Laadpaal: alleen als u kan parkeren en laden op privéterrein

Ventilatie

 • Installatie voor warmteterugwinning uit afvoerwater of -lucht. De warmteterugwinning uit ventilatielucht dient een rendement te behalen van minimaal 90 %. De warmteterugwinning uit douche(bak)- warmteterugwinningsysteem dient een rendement te behalen van minimaal 50 %.
 • Vraag gestuurde ventilatie Warm water
 • Zonneboiler
 • Doorstromer

Energieadvies en monitoring

 • Maatwerkadvies – uitgevoerd door een adviseur die is aangesloten bij een bedrijf met een zogeheten Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500-02 certificaat
 • Energiemonitoringsysteem dat inzicht geeft in het elektriciteitsverbruik en/of elektriciteitsopbrengst van de woning

Categorie 2: Maatregelen waterbesparing en klimaatadaptatie

Om in aanmerking te komen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening moet minimaal één energiemaatregel worden getroffen.

 • Waterbesparend toilet
 • Voorziening voor de opvang en gebruik van hemelwater voor toiletspoeling en/of de wasmachine
 • Waterdoorlatende verharding op het erf bij vervanging van gesloten verharding
 • Afkoppelen hemelwaterafvoer - door het afvangen (op regenpijp aangesloten regenton met overloop) of bovengronds op eigen terrein afvoeren (groen- infiltratievoorzieningen) of bergen (oppervlaktewater) van hemelwater.
 • Vegetatiedak - uitgevoerd met drainage- en bescherm/filter- laag. Bij de aanleg van een groendak voorziening wordt het belang van het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater in voldoende mate gediend, door een minimale wateropslag van 25 l/m2 bij een extensief groendak en bij een intensief groendak minimaal 50 l/m2.
 • Vegetatiegevel - met een minimale oppervlakte van 5 m2 voor een woning en 10 m2 voor een pand. De groengevel, verticale tuin of geveltuin moeten zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte (bijv. vanaf een straat of plein).

Categorie 3: Levensloopbestendige maatregelen

Om in aanmerking te komen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening moet minimaal één energiemaatregel worden getroffen.

Bouwkundige aanpassingen

 • Slaapkamer + badkamer op de begane grond
 • Vergroten/geschikt maken badkamer voor verzorging
 • Verbreden deuren 

Toegankelijkheid

 • Drempels verlagen of drempeloploop
 • Teruggebogen deurklinken
 • Automatische opener garage
 • Wandbeugels
 • Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening) 

Elektra/installaties

 • Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen
 • Deurbel met geluidsversterking/lichtsignaal
 • Elektronisch slot
 • Sleutelkluisje voor thuiszorg 

Trap

 • Tweede trapleuning
 • Traplift
 • Trapleuning verlengen
 • Infreezen antislip randen in traptreden 

Badkamer en toilet

 • Anti-sliptegels of anti-sliplaag op bestaande tegels
 • Opklapbaar douchezitje met armleggers
 • Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)
 • Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet 

Keuken

 • Eén-hendel mengkraan keuken
 • Verstelbaar keukenblok
 • Inductie koken i.p.v. gas of elektra 

Domotica

 • Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's
 • Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron etc.
 • Openen van deuren via mobiele telefoon
 • Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm
 • Digitaal spiekoog
 • Draadloze video-deurintercom.

Verlichting

 • Lichtsensoren
 • Eén schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan 

Beveiliging

 • Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel of tag
 • Brand of rookalarm met geluid of telefoon naar brandweer of bewakingscentrale of in werking stellen van sprinkler op basis van rookmelders
 • Bewakingscamera's voor particulier gebruik
 • Hang- en sluitwerk met politiekeurmerk 

Categorie 4: Overige maatregelen

Om in aanmerking te komen voor de Toekomstbestendig Wonen Lening moet minimaal één energiemaatregel worden getroffen.

 • Asbestsanering dak - u laat het asbesthoudende dak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf
 • Sloop verpauperde bijgebouwen
 • Funderingsherstel

Zakelijke lening kleine VvE’s

 • Voor kleine VvE’s tot 8 appartementen
 • Leenbedrag minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 per appartement voor alle maatregelen
 • Looptijd van de lening is 20 jaar
 • Huidige rente is 1,8%. Let op, rente kan wijzigen
 • NHG-borg is mogelijk. Borgtochtprovisie 0,6% (2023) van de hoofdsom. Bekijk hier meer informatie over de NHG-borg.

Zakelijke lening grote VvE's

 • Voor VvE’s vanaf 8 appartementen
 • Leenbedrag minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 per appartement voor alle maatregelen
 • Minimale leenbedrag per vve is € 20.000
 • Maximale leenbedrag per vve is € 5.000.000
 • Looptijd van de lening tot € 500.000 is 15 jaar
 • Looptijd van de lening vanaf € 500.000 tot € 1.000.000 is 20 jaar
 • Looptijd van de lening vanaf € 1.000.000 is 25 jaar
 • Huidige rente is 1,8%. Let op, rente kan wijzigen

Meer informatie