Monumentensubsidie

Heeft u een monument dat u wilt onderhouden of restaureren? Lees hier of u misschien in aanmerking komt voor subsidie of een voordelige lening. Download het aanvraagformulier voor de aanvraag van subsidie voor een gemeentelijk monument.

Bijzonderheden

  • Een gemeentelijk monument komt vanaf 1 januari 2018 in aanmerking voor subsidie.
  • Stuur het ingevulde aanvraagformulier per e-mail naar info@odrn.nl. Heeft u nog vragen? Bel dan met de ODRN via telefoonnummer 024 751 77 00.
  • Voor een monument dat staat op de provinciale monumentenlijst kunt u een lening met een lage rente aanvragen. U vraagt deze cultuurfonds-hypotheek aan via het Nationaal Restauratiefonds.
  • Bezit u een rijksmonument, dan heeft u 2 mogelijkheden voor financiële ondersteuning:
    • Voor een woonhuis of boerderij  kunt u een cultuurfonds-hypotheek aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds
    • Voor een ander monument dan een woonhuis kunt u een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
  • Naast deze mogelijkheden kunt u ook vaak de kosten van het onderhoud aftrekken bij de belastingaangifte.

Meer informatie