Jeugdhulp

U kunt bij de gemeente terecht met vragen van opvoeden tot jeugdhulp. Jeugdhulp is hulp bij opvoeden, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking.

Hulp aanvragen

Heeft u vragen over jeugdhulp? Neem dan contact op met het Sociaal Team. Stuur een e-mail naar sociaalteam@beuningen.nl of bel tussen 8.30 en 12.30 uur naar 14 024. Sommige vragen kan het Sociaal Team direct beantwoorden. Bij complexere vragen maken we een afspraak met u voor een keukentafelgesprek.

Jeugdhulp bij de gemeente

U kunt bij de gemeente terecht voor:

 • hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
 • specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
 • geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg
 • uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering
 • aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld

Bijzonderheden

Jeugdhulp en 18 jaar worden

 • Ontvang jij momenteel jeugdhulp? Dan stopt deze jeugdhulp als je 18 jaar wordt. En daar is ook een reden voor. De meeste vormen van jeugdhulp vallen na het 18e levensjaar namelijk onder een andere wet. Heb je na je 18e verjaardag hulp of ondersteuning nodig? Dan valt deze hulp onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Slechts in enkele gevallen is het mogelijk om tot 23 jaar gebruik te maken van zorg vanuit de Jeugdwet.
 • Heb je op dit moment jeugdhulp en word je binnenkort achttien jaar? Neem dan contact op met het Sociaal Team en laat je informeren.
 • Je bereikt  het Sociaal Team via sociaalteam@beuningen.nl of bel tussen 8.30 en 12.30 uur naar 14 024.

Persoonsgebonden budget

De gemeente heeft contracten met diverse zorgaanbieders. Het Sociaal Team bespreekt met u bij welke zorgaanbieder u terecht kunt. Wilt u gebruikmaken van zorg en ondersteuning die deze zorgaanbieders niet bieden? Dan regelt u deze zorg zelf via een persoonsgebonden budget.

Spoed

 • Levensbedreigende situatie? Bel 112!
 • Huiselijk geweld of kindermishandeling of vermoedens daarvan? Bel Veilig Thuis via 0800 - 2000.
 • Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel de Crisisdienst via 088 - 007 29 90.