Leerlingenvervoer 2024-2025

Voor kinderen uit de gemeente Beuningen, die niet zelf naar school kunnen reizen, biedt de gemeente leerlingenvervoer.

Als ouder of verzorger moet u er voor zorgen dat uw kind elke dag op school komt. Uw kind gaat zelf naar school of u brengt uw kind. Soms lukt dat niet. Bijvoorbeeld als de meest geschikte school voor uw kind te ver weg is of als uw kind een blijvende handicap heeft. Of als de basisschool van de door u gewenste geloofs- of levensovertuiging verder dan 6 kilometer van uw huis is.

Misschien kunnen wij uw kind en u dan helpen met een vorm van leerlingenvervoer. Om er achter te komen wat het beste bij uw kind en uw situatie past, bekijkt één van onze medewerkers het aanvraagformulier.

Deze medewerker onderzoekt bijvoorbeeld of uw kind kan leren om zelf met de fiets of openbaar vervoer naar school te reizen. Als dat zo is, dan komt u misschien in aanmerking voor een onkostenvergoeding. Een andere mogelijkheid is dat wij u misschien een deel van de kosten van eigen vervoer betalen.

Als uw kind een blijvende handicap heeft en daarom niet zelfstandig of onder begeleiding kan reizen, dan kan hij of zij misschien wel gebruik maken van aangepast taxivervoer van AVAN.

Eigen kracht en samenredzaamheid

Het is niet vanzelfsprekend dat uw kind gebruik kan maken van leerlingenvervoer. Daarom verwachten wij dat u ook goed kijkt naar uw eigen mogelijkheden.
Kan uw kind bijvoorbeeld met begeleiding zelfstandig reizen met het openbaar vervoer? Of kunt u bijvoorbeeld uw kind wel naar school brengen maar niet halen of andersom? Kan uw kind meerijden met een klasgenoot of kunt u klasgenoten meenemen?

Voordat u het aanvraagformulier indient, is het goed om hierover na te denken.

Maakt uw kind al gebruik leerlingenvervoer, dan is het ook goed om na te denken over de mogelijkheid om uw kind zelf te leren reizen met de fiets, bus of trein.
Weet u of uw kind nog niet goed hoe dat werkt? En vindt u of uw kind het spannend om dit te leren? Dan is het project MEE Reizen wellicht iets voor uw kind. Kijk hiervoor op de website van MEE Gelderse Poort.
De consulent leerlingenvervoer van de gemeente kan met u meedenken over de mogelijkheden. U kunt contact opnemen via: leerlingenvervoer@beuningen.nl

Wanneer komt een kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?

U kunt leerlingenvervoer voor uw kind aanvragen als de afstand vanaf uw huis groter is dan 6 kilometer naar:

 • Een basisschool (BO) of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
 • Een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (SO) en (VSO)

Wij vergoeden leerlingenvervoer naar regulier voortgezet onderwijs alleen als uw kind een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking heeft waardoor uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan.

Hoe vraagt u leerlingenvervoer aan?

 • Vraag of de school van uw kind een schoolverklaring (pdf, 376kB); invult. Deze ingevulde verklaring moet u als bijlage toevoegen bij uw aanvraagformulier. Dit doet u door de verklaring te scannen of er een foto van te maken en deze dan digitaal mee te sturen.
 • Als u op de knop hieronder drukt, vindt u het aanvraagformulier leerlingenvervoer. Vul deze voor 12 juni 2024 helemaal in. Vergeet daarbij niet de ingevulde schoolverklaring toe te voegen!

DigiDLeerlingenvervoer aanvragen

Hoe behandelen wij uw aanvraag?

 • Wij kijken eerst of het voor uw kind mogelijk is om zelf met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te gaan. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van u als ouder of verzorger om uw kind te begeleiden of zelf naar school te brengen.
 • Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar school? Bijvoorbeeld omdat uw kind een blijvende lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap heeft? Dan komt uw kind misschien wel in aanmerking voor aangepast groepsvervoer.
 • Leerlingenvervoer is alleen voor vervoer van- en naar school. Het aangepast groepsvervoer vervoert kinderen alleen tijdens de schooltijden die vermeld zijn in de schoolgids.

Eigen bijdrage

Voor leerlingenvervoer kan een drempelbedrag (eigen bijdrage) gelden. Het drempelbedrag geldt als uw kind naar een volgende soort school gaat:

 • Een reguliere basisschool
 • Een bijzondere basisschool
 • Een speciale school voor basisonderwijs (SBO)

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen als:

 • Er sprake is van een verstandelijke, lichamelijk en/of zintuigelijke handicap
 • Uw kind gebruik maakt van een fietsvergoeding
 • U pleegouder bent
 • Uw verzamelinkomen lager is dan € 29.700,-

De eigen bijdrage voor schooljaar 2024/2025 is vastgesteld op € 439,-. Deze eigen bedrage is eenmalig. 
Ook wordt aan u als ouders of verzorgers een bijdrage gevraagd als de afstand tussen huis en de school 20 kilometer of meer is. Deze bijdrage hangt af van uw verzamelinkomen. De bijdrage komt boven op het drempelbedrag.
De bedragen voor de van de financiële draagkracht afhankelijke bijdrage zijn voor het schooljaar 2024/2025 vastgesteld op:

Inkomen vanafTotEigen bijdrage
0€ 39.500nihil
€ 39.500€ 46.500€ 185
€ 46.500€ 54.000€ 815
€ 54.000€ 60.500€ 1.510
€ 60.500€ 69.500€ 2.215
€ 69.500€ 76.000€ 2.970
€ 76.000  Voor elke € 5.000,- erbij € 710 erbij

Beoordeling van uw aanvraag

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van ons. Als wij uw aanvraag goedkeuren, dan krijgt u hierover een brief.

Als wij uw aanvraag niet goedkeuren, dan bellen wij u om uit te leggen waarom dit zo is.