Ondersteuning voor cliënten

U gaat een gesprek voeren met een van de medewerkers van het sociaal team of bijvoorbeeld een huisarts of zorginstelling. Soms wilt u dit gesprek niet alleen voeren. In Beuningen zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. U kunt hier ook gebruik van maken als u na afloop van het gesprek niet tevreden bent.

Waar vindt u een cliëntenondersteuner?

In de wet is geregeld dat elke cliënt gebruik kan maken van een onafhankelijke cliëntenondersteuner. Deze kan bemiddelen en verwijzen of informatie en advies geven bij vragen over jeugdhulp en Wmo. Daarnaast kan een cliëntondersteuner samen met u het gesprek voeren als u hulp zoekt. In de gemeente Beuningen kunt u gebruik maken van:

 MEE Gelderse Poort

Daarnaast zijn er vrijwillige ouderenadviseurs van Stichting Perspectief die u kunnen helpen met uw vraag.

Stichting Perspectief

Zoekt u een vertrouwenspersoon Jeugd?

Iedereen die te maken heeft met jeugdhulp, als kind, jongeren of als ouder, kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon van Jeugdstem (voorheen het AKJ) en Adviespunt Zorgbelang Inclusief. Wil je advies, heb je een vraag of een klacht? De vertrouwenspersonen van Jeugdstem en Adviespunt Zorgbelang helpen je verder.

Contactgegevens Jeugdstem

Contactgegevens Adviespunt Zorgbelang

Jeugdstem en Adviespunt Zorgbelang zijn beide bereikbaar via:

  • Telefoonnummer 088 555 1000 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur (gratis);
  • Chat op www.jeugdstem.nl van maandag tot en met donderdag van 16.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Klachten

Iedere inwoner heeft volgens de wet het recht om een klacht in te dienen. Een klacht gaat altijd over gedrag. Wij streven ernaar een klacht snel en praktisch op te lossen. Spreek bij voorkeur eerst zelf de medewerker hierover aan. Wanneer u hier niet tevreden over bent kunt u met de coördinator van het sociaal team in gesprek gaan. Indien nodig wordt uw klacht doorgeleid naar de klachtencoördinator.

Gemeentelijke ombudsman

Bent u niet tevreden over hoe uw klacht is afgehandeld door de gemeente, dan kunt u bij de gemeentelijke ombudsman terecht. De taak van de ombudsman is behandeling van klachten over gemeenteambtenaren of personen die in opdracht van de gemeente werken.

Geen klacht maar liever een signaal

Het kan zijn dat u geen klacht wilt indienen, maar een signaal wilt afgeven. Bijvoorbeeld als u een vermoeden hebt van fraude of (financiële) fouten. Maar ook als er geen goede zorg door een aanbieder of instelling wordt geleverd.

Geef deze signalen of meldingen door aan het Regionaal Meldpunt Zorg:

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u graag langskomen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.