De gemeentelijke ombudsman

Iedere inwoner heeft volgens de wet het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeente. Wie het niet eens is met de uitkomst van de klachtbehandeling door het bestuur kan zijn klacht voor leggen aan een onafhankelijke ombudsman.

De ombudsman geeft een eindoordeel over de ingediende klacht. Die ombudsman kan de Nationale ombudsman zijn. Maar gemeenten kunnen er ook voor kiezen een eigen ombudsman aan te stellen. De gemeente Beuningen heeft gekozen voor een gemeentelijke ombudsman.

Per 1 januari 2019 benoemde de gemeenteraad van de gemeente Beuningen mevrouw mr. M.J. van Dasselaar tot gemeentelijke ombudsman.

Procedure bij de gemeente

Volgens de wet moet u een klacht eerst bij de gemeente indienen. Hoe de gemeente de klachten behandelt, kunt u lezen op de pagina Klachten over ambtenaren en bestuurders.

Bent u niet tevreden over hoe de gemeente uw klacht heeft afgehandeld? Dan kunt u de gemeentelijke ombudsman vragen om over uw klacht een eindoordeel te geven. U doet een schriftelijk verzoek aan de gemeentelijke ombudsman. Maar de brief stuurt u naar het gemeentehuis. De gemeentelijke klachtencoördinator zorgt dan dat de brief bij de ombudsman komt.

Adres

Gemeentelijke ombudsman
Postbus 14
6640 AA Beuningen
 
U kunt de ombudsman ook via haar e-mailadres benaderen: degemeentelijkeombudsman@gmail.com.

Onderzoek en uitspraak

De ombudsman kan een gesprek organiseren waarbij de klager (de burger) en een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig zijn.

Als voor de ombudsman de feiten duidelijk zijn, maakt hij hiervan een verslag. Klager en gemeente kunnen hier op reageren. De ombudsman kan deze reacties gebruiken voor in zijn verslag.
In de volgende stap bekijkt de ombudsman of de feiten voldoen aan de hiervoor genoemde behoorlijkheidsvereisten. De vraag is dan of het gedrag van de gemeente waarover wordt geklaagd in strijd is met die eisen.

De ombudsman geeft dan een oordeel. En dit oordeel legt hij vast in een uitspraak. Die uitspraak wordt bekend gemaakt aan de klager (de burger) en de gemeente. Ook maakt de ombudsman een openbare versie van deze uitspraak. De openbare versie is anoniem. Anoniem wil zeggen dat er geen namen in worden genoemd. Deze pagina bevat de openbare versies van uitspraken die de gemeentelijke ombudsman heeft gedaan.