Gedragsregels gemeentehuis en gemeentewerf

In het gemeentehuis, gemeentewerf, online en ander vormen van contact gelden regels. U moet zich hieraan houden.

Omgang en gedrag

Wij helpen u professioneel en gedragen ons passend en representatief. Wij verwachten van u ook een correcte opstelling. Vanwege de veiligheid voor u als klant en voor onze medewerkers, tolereren wij het volgende gedrag daarom niet:

 • Verbale agressie (beledigen, schelden, dreigen, vernederen).
 • Fysieke agressie (slaan, schoppen, vastgrijpen, spugen).
 • Vernieling of gooien met voorwerpen.
 • Seksuele intimidatie (seksistische opmerkingen, ongewenste intimiteiten).
 • Discriminatie (negatieve opmerkingen over sekse, huidskleur of godsdienstige overtuiging).
 • Het lastig vallen van andere bezoekers.
 • Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen.

Huisdieren

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan, met uitzondering van hulphonden.

Roken, alcohol en drugs

Het is niet toegestaan te roken en alcohol (met uitzondering van officiële ontvangsten en recepties) of drugs te gebruiken. Bent u onder invloed van drank en/of drugs en daardoor niet redelijk aanspreekbaar? Dan weigeren wij een gesprek.

Filmen, fotograferen en geluidsopnamen

Voor het maken van foto-, film- en geluidsopnamen gelden een aantal regels:

 • Vraag altijd eerst toestemming aan de personen die u fotografeert of filmt. Vertel ook wat u met de foto of video wilt doen.
 • Er mag geen privacygevoelige informatie op de foto of film staan.
 • Wilt u een selfie maken in het gemeentehuis? Dan mag er niemand in beeld komen die dat niet wil of aan wie u geen toestemming hebt gevraagd.
 • Het gebruik van verborgen camera’s is niet toegestaan in het gemeentehuis.
 • Vraag altijd eerst toestemming als u een geluidsopname wilt maken.
 • U verstrekt aan de gemeente Beuningen een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa, als de gemeente Beuningen de opname maakt).
 • Zowel u als de gemeente Beuningen knipt of plakt niet in een film- of geluidsopname.
 • Zowel u als de gemeente Beuningen verstrekt geen foto, film- of geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar zonder toestemming van de andere partij.
 • De gemeente Beuningen kan om zwaarwegende redenen verbieden om foto’s, film- en geluidsopnamen te maken. In dat geval biedt zij een alternatief. Onder zwaarwegende redenen verstaan wij bijvoorbeeld een mediationgesprek of twee ouders van een minderjarige die aan tafel zitten, waarvan de ene ouder het gesprek wil opnemen en de andere ouder niet. Dit soort situaties kan aanleiding zijn geen toestemming te verlenen voor het maken van foto’s, film- of geluidsopnamen. In dat geval biedt de gemeente de burger alternatieven, zoals de mogelijkheid om een gemachtigde mee te nemen naar het gesprek of de mogelijkheid dat de gemeente zelf het gesprek opneemt en de inwoner het gesprek mag komen afluisteren indien hij dat wenst.

Gedrag op social media

We vinden het leuk als u op onze berichten reageert. Voor het gebruik van social media gelden een aantal regels:

 • U mag uiteraard via social media uw mening over de gemeente Beuningen delen. Blijf hierbij wel respectvol naar elkaar.
 • Doe niets op social media wat u, andere bezoekers of medewerkers van de gemeente Beuningen kan schaden.
 • Plaats geen gewelddadige of discriminerende berichten.
 • Plaats geen reacties die niet van toepassingen zijn op het onderwerp van het door ons geplaatste bericht.
 • Plaats geen berichten die niets met de gemeente Beuningen te maken hebben.
 • Maak geen reclame.
 • U mag echter niet zomaar foto’s, film- of geluidsopnamen die u in het gemeentehuis heeft gemaakt op social media zetten. U moet altijd eerst toestemming vragen aan de persoon die in beeld is of van wie u de geluidsopname heeft gemaakt.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand u vraagt een foto, filmpje of geluidsopname te verwijderen.
 • Berichten die hieraan niet voldoen verwijderen wij.