Grote (ver)bouwplannen

Heeft u een groter plan, een project, bijvoorbeeld voor de bouw van meerdere woningen, of een uitbreiding van een bedrijf of plannen voor een zonnepanelenveld?

Vraag dan een principeverzoek aan, dan starten we het vooroverleg. Het college neemt dan, voordat u grote kosten gaat maken, een principebesluit of zij voor uw plan wil meewerken aan een wijzigingsprocedure. Een belangrijk criterium voor de gemeente om mee te werken met uw principeverzoek is de Omgevingsvisie of ander specifiek vastgesteld beleid. Mocht de gemeente meewerken dan moeten de regels in het Omgevingsplan aangepast worden.

Let op! De gemeente richt zich nu eerst op enkele grote woningbouwlocaties en geeft daar prioriteit aan. Voorlopig neemt de gemeente nieuwe principeverzoeken niet meteen in behandeling. Wanneer dit verandert laten we dat via deze website weten.

Lezen over principeverzoek indienen

Kosten

De kosten leest u in onze legesverordening.

Uitleg kosten

  1. Eerst toetsen we of uw plan voldoet aan regels van het Omgevingsplan, dit kost € 100,-
  2. Als we voor uw plan de regels van het Omgevingsplan moeten aanpassen, maken we een eerste inschatting of het plan haalbaar is en de regels aangepast kunnen worden. Dit kost € 250,-. 
  3. Iedere vervolgstap waarbij extra overleg nodig is, kost € 400,-. 
  4. Als blijkt dat uw plan haalbaar is, kunt u ervoor kiezen om uw plan ook bestuurlijk te laten toetsen of het uitvoerbaar/vergunbaar is. Dan verhogen we het bedrag met € 250,-. 

Natuurlijk kunt u tussen de verschillende stappen aangeven of u het traject door wilt zetten. Afhankelijk van het aantal overleggen moet u rekening houden met een gemiddeld bedrag van € 1.600,-. Dit is ook afhankelijk van de complexiteit van uw plan.

Meer informatie

  • Wilt u weten wat op uw perceel of in een ander gebied de regels en de algemene mogelijkheden zijn? Kijk dan op deze website van de omgevingswet naar regels op de kaart