Leges zijn vergoedingen die u betaalt voor allerlei administratieve handelingen die de gemeente voor u doet. Met de leges betalen we de kosten die we maken om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente hiermee winst maakt.

Bekijk in de legesverordening 2024 van de gemeente Beuningen waarover u leges betaalt.

Bijzonderheden

Er zijn allerlei verschillende leges. Enkele voorbeelden zijn:
•    leges voor een omgevingsvergunning
•    leges voor het aanvragen van een paspoort
•    leges voor een uittreksel

Groene leges 

De gemeente Beuningen vindt duurzaamheid belangrijk en stimuleert daarom het duurzaam maken van de woning. Onder meer door geen leges te betalen voor een aantal maatregelen. Dit zijn kosten die u voor een omgevingsvergunning moet betalen. We zijn een pilot ‘Groene leges’ gestart.

Kosten

Verschillend per product

Voorwaarden

De regeling geldt alleen voor particuliere woningeigenaren. Het gaat om de volgende maatregelen waarvan u geen legeskosten hoeft te betalen:   
•    Zonnepanelen aan de gevel 
•    Buitenunit voor een warmtepomp 
•    Zonnecollectoren voor zonneboilers
U vraagt een vergunning aan voor de maatregel(en). Dat doet u via het Omgevingsloket.

Bijzonderheden

•    Heeft u één van deze maatregelen genomen? Dan hoeft u geen leges te betalen. Dit gebeurt automatisch als u een vergunning aanvraagt. De vergunningverlener, de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, heft geen legeskosten over de genoemde maatregelen.  
•    Kent u de toekomstbestendig wonen lening? Daarmee kunt u tegen aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning toekomstbestendig te maken. U kunt bijvoorbeeld uw woning isoleren, een traplift plaatsen of asbest verwijderen. Kijk op de pagina over toekomstbestendig wonen voor meer informatie.
•    regionaalenergieloket.nl/beuningen
•    Heeft u toch nog vragen? Bel dan naar 14 024 en vraag naar Gijs Jansen. Of stuur een mail naar gemeente@beuningen.nl met als onderwerp ‘Groene leges’.