Omgevingsplan

Het Omgevingsplan is de opvolger van onder andere de bestemmingsplannen. In het Omgevingsplan staan de algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld regels over luchtkwaliteit en geluidsniveau. We hebben nu heel veel bestemmingsplannen van kleine en grote gebieden. Vanaf 2032 moeten alle bestemmingsplannen vervangen zijn door één Omgevingsplan voor de hele gemeente Beuningen. De regels uit het Omgevingsplan gelden straks voor de hele gemeente.

De gemeente heeft sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, automatisch een omgevingsplan: dat heet een Omgevingsplan van rechtswege. Dit Omgevingsplan van rechtswege bestaat uit alle op dat moment geldende bestemmingsplannen, vastgestelde gemeentelijke verordeningen en bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving. Dit plan, met een tijdelijk deel, zet de gemeente stapsgewijs om tot een volledig Omgevingsplan dat uiterlijk in 2032 klaar is.