Bestuur en organisatie

 • Bekendmakingen

  De gemeente Beuningen maakt haar verordeningen, ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten digitaal bekend in het Gemeenteblad of Staatscourant.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Neem dan eerst contact met ons op.

 • College van burgemeester en wethouders

  Het college van B en W bestaat uit burgemeester Daphne Bergman en de wethouders Pascal Cobussen, Alwin Steeg, Frans Houben en Sijmen Versluijs.

 • Demonstratie melden

  Wilt u een demonstratie in de gemeente Beuningen organiseren? Houd er dan rekening mee dat u dat tenminste 48 uur van te voren moet melden.

 • Feiten en cijfers

  Gegevens en cijfers over de gemeente Beuningen zijn er volop. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kent iedereen wel, en zo zijn er nog veel meer websites met gegevens. Als u iets wilt weten over Beuningen is dat soms best wel even zoeken. Daarom vindt u alle data over de gemeente Beuningen nu overzichtelijk bij elkaar op de website Beuningen in Cijfers. Op beuningen.incijfers.nl staat data van veel verschillende bronnen bij elkaar voor iedereen toegankelijk.

 • Financiën

  Wat is de financiële situatie van de gemeente? Waaraan is geld uitgegeven? Hoe ziet de begroting eruit en welke (financiële) ontwikkelingen komen er op ons af? U leest het in de financiële stukken van de gemeente.

 • Gedragsregels en serviceafspraken

  Bezoekt u het gemeentehuis, de gemeentewerf of heeft u via een ander kanaal contact met de gemeente, dan gelden er gedragsregels en serviceafspraken.

 • Gemeentegids

  Elk jaar brengen we een gemeentegids uit. Deze ontvangt u thuis. In deze gids staat algemene informatie over de gemeente en de adressen en telefoonnummers van belangrijke instellingen, verenigingen en stichtingen. Dit adressendeel van de gemeentegids staat ook online.

 • Gemeenteraad

  Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de gemeente Beuningen de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad van Beuningen bestaat uit 21 leden. Samen staan zij aan het hoofd van de gemeente en stellen zij het beleid in grote lijnen vast.

 • Inkoop en aanbesteding

  Als de gemeente spullen, diensten en (bouw)werken wil inkopen of wil laten uitvoeren, mag zij hiervoor alleen de opdracht geven als zij aan regels voldoet.

 • Jeugdlintje

  De gemeente Beuningen wil jongeren die iets bijzonders doen, en daarmee misschien wel een held zijn voor anderen in hun omgeving, graag in het zonnetje zetten door hen een jeugdlintje uit te reiken.

 • Koninklijke- en gemeentelijke onderscheidingen

  Een Koninklijke onderscheiding, ook wel lintje genoemd, en een gemeentelijke onderscheiding zijn erkenningen voor persoonlijk bijzonder werk voor de samenleving.

 • Leges

  Leges zijn vergoedingen die u betaalt voor allerlei administratieve handelingen die de gemeente voor u doet. Met de leges betalen we de kosten die we maken om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente hiermee winst maakt.

 • Privacyverklaring gemeente Beuningen

  U heeft er recht op dat de gemeente Beuningen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voorheen in de Wet bescherming persoonsgegevens) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie personen, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

 • Subsidies en leningen

  In de gemeente Beuningen zijn veel organisaties actief. Misschien komt uw stichting, vereniging of belangengroep in aanmerking voor een subsidie of lening.

 • Werken bij de gemeente

  Werken voor Beuningen betekent werken voor een gemeente die altijd in beweging is. Bij een organisatie die je alle vrijheid en verantwoordelijkheid geeft die je nodig hebt. Je werkt aan uitdagende projecten die je voldoening geven. Zodat jij en de gemeente blijven groeien. Voor en met alle inwoners van onze mooie gemeente.

 • Wetten en regels

  In de verordeningen en beleidsregels van de gemeente Beuningen staan regels over gemeentelijke zaken.

 • Woo-verzoek indienen

  Wilt u informatie opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt? Dan kunt u een Woo-verzoek (Wet open overheid) indienen bij de gemeente.

 • Zivver: veilig mailen met de gemeente

  Regelmatig versturen wij als gemeente privacygevoelige informatie via e-mail aan inwoners, bedrijven en andere organisaties. Dit gebeurt steeds meer digitaal. En dat moet veilig gebeuren. Als gemeente zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens te beschermen. We gebruikten daarvoor tot eind 2022 ZorgMail. Vanaf 1 januari 2023 gebruiken we daarvoor Zivver. Door gebruik te maken van dit programma wordt gevoelige informatie met moderne beveiliging verstuurd en kan niemand anders dan u de inhoud van de e-mail lezen