Privacy

De gemeente Beuningen verwerkt persoonsgegevens wanneer dat nodig is om haar wettelijke en publieke taak uit te voeren.