Privacy

De gemeente Beuningen verwerkt persoonsgegevens wanneer dat nodig is om haar wettelijke en publieke taak uit te voeren.

  • Privacyverklaring gemeente Beuningen

    U heeft er recht op dat de gemeente Beuningen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (voorheen in de Wet bescherming persoonsgegevens) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.