Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Neem dan eerst contact met ons op.

Bijzonderheden Bezwaar

 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.
 • Als u bezwaar maakt, wordt de beslissing van de gemeente niet uitgesteld. Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank.
 • In uw bezwaarschrift zet u:  
  • uw naam, adres, datum en handtekening
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt ook een kopie toevoegen)
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • wat de beslissing volgens u moet zijn
 • Een bezwaar kunt u direct online indienen. Hiervoor heeft wel u een DigiD nodig.
 • U kunt uw bezwaarschrift per post of direct online indienen. In de ‘Verordening openstellen elektronische weg bezwaarschriften Beuningen’ vindt u de geldende regels rondom het online bezwaar maken.

Regelen met DigiD

Bijzonderheden Beroep

 • Bent u het niet eens  met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.
 • Voor een beroepschrift raden wij u aan advies te vragen aan een advocaat of in een rechtswinkel. Aan uw beroepschrift worden dezelfde eisen gesteld als aan uw bezwaarschrift. Vermeld hierin:
  • uw naam, adres, datum en handtekening
  • het besluit waartegen u in beroep gaat (u kunt ook een kopie toevoegen)
  • waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar
  • wat de beslissing volgens u moet zijn
 • Voor het behandelen van beroep brengt de rechtbank kosten in rekening (griffierecht). Informatie over in beroep gaan en griffierechten kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.