College van burgemeester en wethouders

Het college van B en W bestaat uit burgemeester Daphne Bergman en de wethouders Piet de Klein, Frans Houben, Hans Driessen en Sijmen Versluijs.

Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college maakt de voorstellen waarover de raad een beslissing moet nemen. Vervolgens moet het college ervoor zorgen dat de voorstellen die de raad heeft goedgekeurd, worden uitgevoerd. Dyanne Kocken is gemeentesecretaris. Zij ondersteunt het college. 

Foto college van b&w
Foto college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris. Van links naar rechts: wethouder Piet de Klein, wethouder Frans Houben, burgemeester Daphne Bergman, gemeentesecretaris Dyanne Kocken, wethouder Sijmen Versluijs en wethouder Hans Driessen.

Coalitieakkoord

De politieke partijen Beuningen Nu & Morgen, GroenLinks, D66 en Partij van de Arbeid werken samen in het college. Zij stelden samen een coalitieakkoord op voor de periode 2020-2022. Het thema van het coalitieakkoord is 'Nieuwe verbindingen'. Bekijk het coalitieakkoord op de website van het gemeentebestuur.

Taken en nevenactiviteiten

Bekijk de taken en nevenfuncties van de bestuurders.

Burgemeester Daphne Bergman

Daphne Bergman​​​Portefeuille

Openbare orde, veiligheid en promotie

 • Algemene en bestuurlijk zaken
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief grootschalige publieksevenementen)
 • Juridische zaken en rechtsbescherming
 • Externe betrekkingen
 • Representatie en promotie Beuningen
 • Communicatie
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering

Nevenfuncties

 • Algemeen bestuurslid Groene Metropoolregio
 • Algemeen bestuurslid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Algemeen bestuurslid Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
 • Voorzitter bestuurlijke regiegroep ondermijning Gelderland-Zuid
 • Portefeuillehouder RIEC Gelderland Zuid
 • Bestuurlijke gids stuurgroep district Gelderland-Zuid
 • Voorzitter Raad van Toezicht jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald).

Wethouder Piet de Klein

Politieke partij: BN&MWethouder Piet de Klein staat voor een waterplas en een veld met zonnepanelen

 • 1e locoburgemeester

Portefeuille

Ruimte, water en energie

 • Wonen
 • Duurzaamheid (incl. energietransitie en klimaatadaptatie)
 • Openbare ruimte, groen en water
 • Sport

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen bestuur Milieusamenwerking en Afvalverwerking regio Nijmegen (MARN)
 • Vertegenwoordiger gemeente Beuningen aandeelhoudersvergadering DAR
 • Lid en voorzitter Opdrachtgeversplatform DAR
 • Lid Portefeuillehouders Sub regionaal overleg Wonen 
 • Lid en voorzitter van de Stuurgroep Samenwerking Waterketen en Ruimtelijke Adaptatie, Werkeenheid Regio Nijmegen
 • Lid bestuurlijk overleg Sport en Bewegen Rijk van Nijmegen
 • Lid Circulaire Raad Rijk van Nijmegen
 • Lid Portefeuillehouders overleg Duurzaamheid Regio Arnhem Nijmegen (straks De Groene Metropoolregio)
 • Lid  Portefeuillehouders overleg Wonen Regio Arnhem Nijmegen (straks De Groene Metropoolregio)
 • Lid bestuurlijk overleg Waal Merwede

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald).

Wethouder Frans Houben

Wethouder Frans Houben leunt met zijn rechterarm op een hekje in de hal van het gemeentehuisPolitieke partij: GroenLinks

 • 2e locoburgemeester

Portefeuille

Zorg en welzijn

 • Zorg, ondersteuning en welzijn (o.a. Jeugdwet en Wmo)
 • Werk en inkomen 
 • Verkeer en vervoer / mobiliteit
 • Participatie

Nevenfuncties

 • Coach Vestiging bij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland
 • Voorzitter bij s.v. NAS

Alle functies zijn onbezoldigd (niet betaald).

Wethouder Hans Driessen

Wethouder Hans Driessen leunt met zijn rechterarm op een hekje in de hal van het gemeentehuisPolitieke partij: D66

 • 3e locoburgemeester

Portefeuille

Financiën, Economie en Onderwijs

 • Financiën (incl. inkoop- en aanbestedingsbeleid, grondzaken en subsidiebeleid)
 • Economie, incl. recreatie en toerisme en ondersteuning evenementen
 • Onderwijs, kunst en cultuur
 • Accommodatiebeleid en maatschappelijk vastgoed 
 • Coördinatie regionale samenwerking

Nevenfuncties

 • Eigenaar Hans Driessen Interim-management en Advies

Deze functie is onbezoldigd (niet betaald).

 • Voorzitter bestuur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)0 Eemland. 

Deze functie is bezoldigd (betaald).

Wethouder Sijmen Versluijs

Wethouder Sijmen Versluijs leunt met zijn rechterhand op een hekje in de hal van het gemeentehuisPolitieke partij: PvdA

 • 4e locoburgemeester

Portefeuille

Ruimtelijke ordening

 • Ontwikkeling omgeving en implementatie Omgevingswet
 • Ontwikkeling nieuwbouwlocaties
 • Ontwikkelingen Het Broek

Nevenfuncties

 • Eigenaar Adviesburo Sijmen Versluijs B.V.
 • Lid van Euregioraad namens het college

Deze functies zijn onbezoldigd (niet betaald)

 • Voorzitter RvC WoonGenoot

Deze functie is bezoldigd (betaald).