College van burgemeester en wethouders

Het college van B en W bestaat uit burgemeester Daphne Bergman en de wethouders Pascal Cobussen, Alwin Steeg, Frans Houben en Sijmen Versluijs.

Zwart/wit foto van het college. Achterste rij Sijmen Versluijs, Dyanne Kocken, Alwin Steeg. Voorste rij Pascal Cobussen, Frans Houben en Daphne Bergman

Het college van burgemeester en wethouders. Achterste rij: wethouder Sijmen Versluijs, gemeentesecretaris Dyanne Kocken, wethouder Alwin Steeg. Voorste rij: wethouder Pascal Cobussen, wethouder Frans Houben en burgemeester Daphne Bergman. 

Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college maakt de voorstellen waarover de raad een beslissing moet nemen. Vervolgens moet het college ervoor zorgen dat de voorstellen die de raad heeft goedgekeurd, worden uitgevoerd. Dyanne Kocken is gemeentesecretaris. Zij ondersteunt het college. 

Coalitieakkoord

De politieke partijen Beuningen Nu & Morgen, D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid werken samen in het college. Zij stelden samen een coalitieakkoord op voor de periode 2022-2026. Het thema van het coalitieakkoord is 'Nieuwe energie voor onze gemeente (pdf, 955 kB)'.

Taken en nevenactiviteiten

Bekijk de taken en nevenfuncties van de bestuurders.

Burgemeester Daphne Bergman

Daphne Bergman​​​Portefeuille

Openbare orde, veiligheid en promotie

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid (incl. integraal veiligheids- en handhavingsbeleid)
 • Evenementen
 • Juridische zaken en rechtsbescherming
 • Externe betrekkingen
 • Representatie en promotie gemeente Beuningen
 • Communicatie
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering
 • Regionale samenwerking
 • Inspraak, participatie en actief burgerschap

Nevenfuncties

 • Algemeen bestuurslid Groene Metropoolregio
 • Algemeen bestuurslid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Algemeen bestuurslid Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
 • Voorzitter bestuurlijke regiegroep ondermijning Gelderland-Zuid
 • Portefeuillehouder RIEC Gelderland Zuid
 • Bestuurlijke gids stuurgroep district Gelderland-Zuid
 • Voorzitter Raad van Toezicht jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald).

Wethouder Pascal Cobussen

Politieke partij: BN&M

Portefeuille

 • Wonen
 • Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energie
 • Openbare ruimte, groen en water
 • Verkeer (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan)
 • Project zwembad
 • Inspraak, participatie en actief burgerschap
Wethouder Alwin Steeg

Politieke partij: D66

​​​​Portefeuille

 • Sport
 • Accommodatiebeleid
 • Financiën (incl. inkoop- en aanbestedingsbeleid, grondzaken en subsidiebeleid)
 • Economie (incl. recreatie, toerisme en evenementen, regionale samenwerking op dit vlak)
 • Onderwijs, kunst en cultuur
 • Inspraak, participatie en actief burgerschap
Wethouder Frans Houben

Politieke partij: GroenLinks

​​​​Portefeuille

 • Zorg, ondersteuning en welzijn (o.a. Jeugdwet en WMO)
 • Werk en inkomen
 • Mobiliteit, doelgroepen- en openbaar vervoer
 • Participatiebeleid
 • Inspraak, participatie en actief burgerschap

Nevenfuncties

 • Coach Vestiging bij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland
 • Voorzitter bij s.v. NAS

Alle functies zijn onbezoldigd (niet betaald).

Wethouder Sijmen Versluijs

Politieke partij: PvdA

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Ontwikkeling omgeving en implementatie Omgevingswet
 • Ontwikkeling nieuwbouwlocaties (incl. plaatsing windmolens)
 • ’t Broek-project
 • Inspraak, participatie en actief burgerschap

Nevenfuncties

 • Eigenaar Adviesburo Sijmen Versluijs B.V.
 • Lid van Euregioraad namens het college

Deze functies zijn onbezoldigd (niet betaald)