Woo-verzoek indienen

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). U heeft bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen, www.overheid.nl of de website. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Wilt u informatie opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente. 

Let op! Wilt u informatie voor een ander doel gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is? Dan doet u een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who).

Voorwaarden

  • De informatie is bij ons aanwezig;
  • De informatie is ergens op vastgesteld, bijvoorbeeld in een document. Dat kan op papier of digitaal zijn;
  • Het gaat over ons beleid;
  • Sommige informatie mogen we niet geven. Bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie of informatie waarvan openbaarmaking schadelijk is voor onze financiën. Soms geven we informatie dan helemaal niet, of krijgt u een gedeelte.

Wat moet u doen?

U dient het Woo-verzoek in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt. Schrijf een brief naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Postbus 14, 6640 AA Beuningen of stuur een e-mail naar gemeente@beuningen.nl. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten. Geef aan waarover u informatie wilt hebben en over welke periode het gaat.

U kunt een Woo-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen en over welke periode.
  • de gemeente de informatie ook echt heeft.
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente.
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken of rechtstreeks beroep instellen bij de bestuursrechter.
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Informatiecontactpersoon

Om u te helpen om informatie sneller te vinden, heeft de gemeente een zogenoemde contactfunctionaris aangesteld. De contactfunctionaris beantwoordt uw vragen over welke informatie beschikbaar is en neemt contact op met de medewerker die over deze informatie beschikt. Als u om een grote hoeveelheid informatie vraagt, kan de contactfunctionaris uw vraag opschalen naar een Woo-verzoek. Vragen die u heeft kunt u stellen via ons algemene telefoonnummer 14 024, of via het e-mailadres gemeente@beuningen.nl

Bijzonderheden

Doorzendplicht

Het kan gebeuren dat wij de informatie niet hebben. In sommige gevallen sturen we uw Woo-verzoek door. Dat doen we als we weten dat een andere organisatie deze informatie wel heeft, en de organisatie valt onder de Wet open overheid. Dit heet de doorzendplicht. We laten het u weten als we uw verzoek hebben doorgestuurd.